Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Kuoreveden Sähkö Oy on päivittänyt rekisteriselosteen sekä tarkistanut tietoturvan, tietojen käsittelyn sekä toimintatapojen ajantasaisuuden. Täältä löydät myös muut ehdot ja hinnastot.

25.5.2018 alkaen sovellettavaksi tuleva tietosuoja-asetus sääntelee henkilötietojen käsittelyä kaikissa EU-maissa.
Uuden lainsäädännön tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa. Ihmiset voivat entistä paremmin hallita omien henkilötietojensa käsittelyä, ja samat tietosuojaoikeudet kuuluvat kaikille EU:n asukkaille.  Jos tietosuojaoikeuksia loukataan, tietosuojavaltuutetulle voi tehdä pyynnön oikeuksia koskevan määräyksen antamiseksi. Pyynnön voi tehdä, vaikka loukkaus olisi tapahtunut toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Lisätietoja https://tietosuoja.fi/

 

 

Palsinan alueella maakaapeloidaan sähköverkkoa

Kuoreveden Sähkö rakentaa 2018 kesän ja syksyn kuluessa Palsinan, Matokulman ja Latosen välisellä alueella maakaapeloitua sähköverkkoa.

Vanha 20 kV avoilmajohto korvataan maakaapeleilla ja samalla rakennetaan 0,4 kV maakaapeleita. Alueelle rakennetaan noin neljä kilometriä uutta 20 kV maakaapelia, kolme uutta puistomuuntamoa sekä useampi kilometri 0,4 kV maakaapelia.

Tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta seuraavana talvena.
Maakaapelit ovat suojassa myrskyiltä, joten sähkön toimitusvarmuus paranee rakennustöiden valmistumisen jälkeen.

Sähkövika alueella Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi

30.3.2018 kl0 18.31

Sähkövika alkoi alueella Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi. Vian aiheuttajaa etsitään.

 

Tilanne klo 18.55

Sähköt puuttuvat vielä alueelta Selänsyrjä – Kalkku – Talaslahti. Arvioimme vian korjausajaksi alle kolme tuntia.

 

Tilanne klo 19.20

Sähköt puuttuvat väliltä Haukiniemi – Kalkku – Talaslahti.

 

Tilanne klo 19.40

Sähköt puuttuvat väliltä Myllytaipaleentie – Talaslahti.

 

Tilanne klo 20.20

Sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Vian aiheutti rikkoutunut maakaapelin pääte. Pahoittelemme keskeytyksestä mahdollisesti aiheutunutta haittaa. Hyvää pääsiäistä!

 

 

 

Sähkövika Suinulan – Lahdenkylän alueella

17.1.2018 klo 16.22

Sähkövika alueella Suinula – Runttimäki – Vedenpää – Ylövesi – Jämsänjärvi.

 

Tilanne klo 16.43:

Sähköt puuttuvat väliltä Suinula – Lahdenkylä. Vikapaikkaa etsitään ja rajataan. Arvioimme sähkövian kestoksi alle kolme tuntia.

 

Tilanne klo 16.55:

Sähköt saatiin palautettua välille Eskola – Lahdenkylä

 

Tilanne klo 17:25:

Sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Pahoittelemme katkoksen aiheuttamaa haittaa.

Kertteen – Kukeronsalmen välillä uudistetaan sähköverkkoa

Kuoreveden Sähkö rakentaa Kertteen ja Kukeronsalmen välisellä alueella maakaapeloitua sähköverkkoa. Vanha 20 kV avoilmajohto korvataan maakaapeleilla. Samalla rakennetaan 0,4 kV maakaapeleita. Alueelle rakennetaan noin kolme kilometriä uutta 20 kV maakaapelia, kolme uutta puistomuuntamoa sekä useampi kilometri 0,4 kV maakaapelia. Tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta. Maakaapelit ovat suojassa myrskyiltä, joten sähkön toimitusvarmuus paranee rakennustöiden valmistumisen jälkeen.

Raivaustiedote 08/2017

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja loppuvuoden kuluessa sekä talvella 2018.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

RAIVATTAVIA ALUEITA:

elokuusta 2017 alkaen
Pohjien raivausta alueella
Hallinpenkki, Komuri, Peijari, Nytkyme, Nytkymejärvi ja Luomakulma.

arviolta tammikuusta 2018 alkaen
Sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme.

Sähkön alkuperäseloste 2016

Sähkönmyyjän tulee ilmoittaa edellisvuonna myymänsä sähkön alkuperä sekä tuotannossa syntyneet hiilidioksidipäästöt ja radioaktiivisten jätteiden määrä. Määräys perustuu sähkön sisämarkkinadirektiivistä johdettuun lakiin (1129/2003). Uusiutuvia energialähteitä ovat vesivoima, biopolttoaineet, tuulivoima, aurinkovoima sekä uusiutuvat jäte- ja kierrätyspoltto­aineet. Fossiilisia energialähteitä ovat maakaasu, kivihiili, öljy, turve sekä uusiutumattomat jäte- ja kierrätys­polttoaineet. Oheisessa kuvassa on esitetty Kuoreveden Sähkö Oy:n myymän sähkön alkuperä.

Kuoreveden Sähkö Oy:n myymän sähkön tuottaminen aiheutti pörssistä ostetun sähkön johdosta hiilidioksidi­päästöjä 27,07 g/kWh ja käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 0,12 mgU/kWh.

Kuoreveden Sähkö Oy:n Koskienergia Oy:ltä ostama sähkö on 100 %:sesti kotimaisella vesivoimalla tuotettua. Sähköpörssistä ostetun sähkön alkuperän oletetaan jakautuvan Energiaviraston laskeman kansallisen jäännösjakauman mukaisesti.