Uuden vuoden talvimyrsky aiheutti sähkövian – vika korjattu

Uuden vuoden talvimyrsky aiheutti sähkövian 2.1.2019 klo 1.13 alkaen alueilla Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi.

Suurimmalle osalle asiakkaista sähköt saatiin palautettua noin tunnin kuluessa vian alkamisesta.

Pahoittelemme katkon mahdollisesti aiheuttamaa haittaa.

 

Päivitys kello 5.30

Korjaustyöt ovat edelleen käynnissä. Sähköt puuttuvat noin 20 asiakkaaltamme välillä Leponiemi-Kalkku. Arvioimme kaikkien saavan sähköt takaisin klo 9 mennessä.

 

Päivitys kello 9.01

Sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme.

 

Raivaustiedote kesäkuu 2018

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja loppuvuoden kuluessa sekä talvella 2018-2019.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

RAIVATTAVIA ALUEITA:

elokuusta 2018 alkaen
Pohjien raivausta alueilla

Ylä-Partala – Heinäkulma – Valkeajärvi

Hallin taajama-alue

Paro – Huikuri – Kavala – Vessari – Kaltila – Riihosperä

arviolta tammikuusta 2019 alkaen
Sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme.

Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Kuoreveden Sähkö Oy on päivittänyt rekisteriselosteen sekä tarkistanut tietoturvan, tietojen käsittelyn sekä toimintatapojen ajantasaisuuden. Täältä löydät myös muut ehdot ja hinnastot.

25.5.2018 alkaen sovellettavaksi tuleva tietosuoja-asetus sääntelee henkilötietojen käsittelyä kaikissa EU-maissa.
Uuden lainsäädännön tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa. Ihmiset voivat entistä paremmin hallita omien henkilötietojensa käsittelyä, ja samat tietosuojaoikeudet kuuluvat kaikille EU:n asukkaille.  Jos tietosuojaoikeuksia loukataan, tietosuojavaltuutetulle voi tehdä pyynnön oikeuksia koskevan määräyksen antamiseksi. Pyynnön voi tehdä, vaikka loukkaus olisi tapahtunut toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Lisätietoja https://tietosuoja.fi/

 

 

Palsinan alueella maakaapeloidaan sähköverkkoa

Kuoreveden Sähkö rakentaa 2018 kesän ja syksyn kuluessa Palsinan, Matokulman ja Latosen välisellä alueella maakaapeloitua sähköverkkoa.

Vanha 20 kV avoilmajohto korvataan maakaapeleilla ja samalla rakennetaan 0,4 kV maakaapeleita. Alueelle rakennetaan noin neljä kilometriä uutta 20 kV maakaapelia, kolme uutta puistomuuntamoa sekä useampi kilometri 0,4 kV maakaapelia.

Tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta seuraavana talvena.
Maakaapelit ovat suojassa myrskyiltä, joten sähkön toimitusvarmuus paranee rakennustöiden valmistumisen jälkeen.

Sähkövika alueella Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi

30.3.2018 kl0 18.31

Sähkövika alkoi alueella Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi. Vian aiheuttajaa etsitään.

 

Tilanne klo 18.55

Sähköt puuttuvat vielä alueelta Selänsyrjä – Kalkku – Talaslahti. Arvioimme vian korjausajaksi alle kolme tuntia.

 

Tilanne klo 19.20

Sähköt puuttuvat väliltä Haukiniemi – Kalkku – Talaslahti.

 

Tilanne klo 19.40

Sähköt puuttuvat väliltä Myllytaipaleentie – Talaslahti.

 

Tilanne klo 20.20

Sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Vian aiheutti rikkoutunut maakaapelin pääte. Pahoittelemme keskeytyksestä mahdollisesti aiheutunutta haittaa. Hyvää pääsiäistä!

 

 

 

Sähkövika Suinulan – Lahdenkylän alueella

17.1.2018 klo 16.22

Sähkövika alueella Suinula – Runttimäki – Vedenpää – Ylövesi – Jämsänjärvi.

 

Tilanne klo 16.43:

Sähköt puuttuvat väliltä Suinula – Lahdenkylä. Vikapaikkaa etsitään ja rajataan. Arvioimme sähkövian kestoksi alle kolme tuntia.

 

Tilanne klo 16.55:

Sähköt saatiin palautettua välille Eskola – Lahdenkylä

 

Tilanne klo 17:25:

Sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Pahoittelemme katkoksen aiheuttamaa haittaa.

Kertteen – Kukeronsalmen välillä uudistetaan sähköverkkoa

Kuoreveden Sähkö rakentaa Kertteen ja Kukeronsalmen välisellä alueella maakaapeloitua sähköverkkoa. Vanha 20 kV avoilmajohto korvataan maakaapeleilla. Samalla rakennetaan 0,4 kV maakaapeleita. Alueelle rakennetaan noin kolme kilometriä uutta 20 kV maakaapelia, kolme uutta puistomuuntamoa sekä useampi kilometri 0,4 kV maakaapelia. Tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta. Maakaapelit ovat suojassa myrskyiltä, joten sähkön toimitusvarmuus paranee rakennustöiden valmistumisen jälkeen.