Raivaustiedote elokuu 2019

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja loppuvuoden kuluessa sekä talvella 2019-2020.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

 

RAIVATTAVIA ALUEITA:

elokuusta 2019 alkaen pohjien raivausta alueilla

Riihosperä – Runttimäki – Vedenpää – Ylövesi – Pärnäjärvi – Jämsänjärvi

Kertteeltä Palsinan suuntaan – Palsinajärvi – Lehto

arviolta tammikuusta 2020 alkaen sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme

Syksyllä rakennetaan maakaapelia kotiseutumuseolta Kertteelle

Joensuun kylän Kuokkalasta, tuttavallisemmin kotiseutumuseolta, rakennetaan maakaapeloitua sähköverkkoa Kertteen kautta Maunuskorpeen. Kaikki alueen maanomistajat ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa, joten työt on tarkoitus aloittaa elokuun lopulla – syyskuun alussa. Maanomistajia tullaan vielä erikseen informoimaan asiasta ennen töiden aloittamista.

Vanha 20 kV avoilmajohto korvataan maakaapeleilla ja samalla valtaosa 0,4 kV ilmajohdoista maakaapeloidaan. Alueelle rakennetaan noin kuusi kilometriä uutta 20 kV maakaapelia, viisi uutta puistomuuntamoa sekä useampi kilometri 0,4 kV maakaapelia.

Tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta seuraavana talvena.