8.6.2019 sähkövika Kirkonkylän puolella Kuoreveden järveä – vika korjattu

Klo 17.27 alkoi sähkövika alueilla Parolta Kavalan ja Kaltilan kautta Riihossaloon ja Parolta Pihlaiston kautta Kavalaan.

Tilanne klo 17.40

Sähköt puuttuvat Jokisalon, Vessarinkulman, Kaltilan ja Riihossalon alueilta. Arvioimme sähkövian korjausajaksi korkeintaan kolme tuntia.

Tilanne klo 18.10

Sähköt puuttuvat enää Pikkujärventieltä ja siltä haarautuvilta teiltä

Tilanne klo 20.50

Sähkövian on aiheuttanut trombi, joka kaatoi puita sähkölinjan päälle katkaisten johtimia useammalta pylväsväliltä sekä rikkoen pylvään orren. Tuhoja korjataan. Tämän hetkisen arvion mukaan työt saadaan valmiiksi klo 23 mennessä.

Sähkövika korjattu klo 22.30

Sähkövika saatiin korjatuksi klo 22.30 ja kaikille asiakkaillemme on nyt palautettu sähköt. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutunutta haittaa sekä alunperin liian optimistista korjausaika-arviotamme.

Jälleen investointeja maakaapeliverkkoon

Kuoreveden Sähkön tavoitteena on rakentaa 2019 kesän ja syksyn kuluessa Kuokkalan (Joensuu) – Kertteen ja Maunuskorven välisellä alueella maakaapeloitua sähköverkkoa.

Vanha 20 kV avoilmajohto on suunniteltu korvattavan maakaapeleilla ja samalla rakennetaan 0,4 kV maakaapeleita. Alueelle rakennetaan noin kuusi kilometriä uutta 20 kV maakaapelia, viisi uutta puistomuuntamoa sekä useampi kilometri 0,4 kV maakaapelia.

Tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta seuraavana talvena.
Maakaapelit ovat suojassa myrskyiltä, joten sähkön toimitusvarmuus paranee rakennustöiden valmistumisen jälkeen.