Kehittämissuunnitelma 2022 lausuttavana

Energiavirasto on velvoittanut jokaisen sähköverkkoyhtiön laatimaan sähköverkon kehittämissuunnitelma annetun mallin mukaisena. Oheinen suunnitelma lähetetään Energiaviraston tarkastettavaksi 25.10.2022 mennessä. Sitä ennen suunnitelma on julkisesti esillä ja siitä pyydetään lausuntoja. Lausunnon voi antaa Kuoreveden Sähkö Oy:lle kirjallisena osoitteeseen asiakaspalvelu@kuorevedensahko.fi tai postitse osoitteeseen Korpitie 5, 35600 Halli. Vaihtoehtoisesti suunnitelmasta voi antaa lyhyen lausunnon myös suullisesti asiakaspalveluumme p. 03 5320 121. Lausunnoista laaditaan yhteenveto kehittämissuunnitelmaan, mutta yksittäisen lausunnonantajan tietoja ei julkisteta.

 

Kuoreveden Sähkö Oy:n Kehittämissuunnitelma 2022