5.9.2019 korjattu sähkövika

Klo 3.09 alkoi sähkövika alueilla Hallinpenkki – Peijari – Palsina – Kerte – Myllykylä sekä Nytkyme.

Tilanne klo 3.51

Sähköt puuttuvat alueelta Haukijärvi – Palsina – Kerte – Myllykylä

Tilanne klo 4.21

Sähköt puuttuvat Haukijärven ja Välimaan väliltä

Tilanne klo 4.50

Sähköt puuttuvat Iso Lepojärveltä ja Välimaasta

Tilanne klo 6.22

Sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaille. Vian aiheutti majavan sähkölinjan päälle kaatama puu.

Pahoittelemme keskeytyksestä mahdollisesti aiheutunutta haittaa.

Raivaustiedote elokuu 2019

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja loppuvuoden kuluessa sekä talvella 2019-2020.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

 

RAIVATTAVIA ALUEITA:

elokuusta 2019 alkaen pohjien raivausta alueilla

Riihosperä – Runttimäki – Vedenpää – Ylövesi – Pärnäjärvi – Jämsänjärvi

Kertteeltä Palsinan suuntaan – Palsinajärvi – Lehto

arviolta tammikuusta 2020 alkaen sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme

Syksyllä rakennetaan maakaapelia kotiseutumuseolta Kertteelle

Joensuun kylän Kuokkalasta, tuttavallisemmin kotiseutumuseolta, rakennetaan maakaapeloitua sähköverkkoa Kertteen kautta Maunuskorpeen. Kaikki alueen maanomistajat ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa, joten työt on tarkoitus aloittaa elokuun lopulla – syyskuun alussa. Maanomistajia tullaan vielä erikseen informoimaan asiasta ennen töiden aloittamista.

Vanha 20 kV avoilmajohto korvataan maakaapeleilla ja samalla valtaosa 0,4 kV ilmajohdoista maakaapeloidaan. Alueelle rakennetaan noin kuusi kilometriä uutta 20 kV maakaapelia, viisi uutta puistomuuntamoa sekä useampi kilometri 0,4 kV maakaapelia.

Tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta seuraavana talvena.

8.6.2019 sähkövika Kirkonkylän puolella Kuoreveden järveä – vika korjattu

Klo 17.27 alkoi sähkövika alueilla Parolta Kavalan ja Kaltilan kautta Riihossaloon ja Parolta Pihlaiston kautta Kavalaan.

Tilanne klo 17.40

Sähköt puuttuvat Jokisalon, Vessarinkulman, Kaltilan ja Riihossalon alueilta. Arvioimme sähkövian korjausajaksi korkeintaan kolme tuntia.

Tilanne klo 18.10

Sähköt puuttuvat enää Pikkujärventieltä ja siltä haarautuvilta teiltä

Tilanne klo 20.50

Sähkövian on aiheuttanut trombi, joka kaatoi puita sähkölinjan päälle katkaisten johtimia useammalta pylväsväliltä sekä rikkoen pylvään orren. Tuhoja korjataan. Tämän hetkisen arvion mukaan työt saadaan valmiiksi klo 23 mennessä.

Sähkövika korjattu klo 22.30

Sähkövika saatiin korjatuksi klo 22.30 ja kaikille asiakkaillemme on nyt palautettu sähköt. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutunutta haittaa sekä alunperin liian optimistista korjausaika-arviotamme.

Jälleen investointeja maakaapeliverkkoon

Kuoreveden Sähkön tavoitteena on rakentaa 2019 kesän ja syksyn kuluessa Kuokkalan (Joensuu) – Kertteen ja Maunuskorven välisellä alueella maakaapeloitua sähköverkkoa.

Vanha 20 kV avoilmajohto on suunniteltu korvattavan maakaapeleilla ja samalla rakennetaan 0,4 kV maakaapeleita. Alueelle rakennetaan noin kuusi kilometriä uutta 20 kV maakaapelia, viisi uutta puistomuuntamoa sekä useampi kilometri 0,4 kV maakaapelia.

Tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta seuraavana talvena.
Maakaapelit ovat suojassa myrskyiltä, joten sähkön toimitusvarmuus paranee rakennustöiden valmistumisen jälkeen.

Riski sähkökatkoihin korkealla

Jatkuvat lumisateet haastavat sähkönjakelun luotettavuutta. Yhä uusia puita taipuu runsaan lumikuorman alla kohti sähkölinjoja. Jopa talviliikunnan harrastajia on varoitettu lumikuorman vaarallisuudesta maastossa. Kuoreveden Sähkön toimesta sähkölinjoja partioidaan jatkuvasti ja taipuneita puita on kaadettu päivittäin. Työn ansiosta on vältetty kymmeniä sähkövikoja. Ennakoivasta ja jatkuvasta työstämme huolimatta riski sähkövikojen syntymiseen on tällä hetkellä korkea. Sähkökatkoihin kannattaa varautua.

Jos havaitset sähkölinjoja kohti taipuneita puita, niin otamme siitä mielellämme tiedon vastaan. Voit ilmoittaa havaintosi vikapäivystysnumeroomme 0400 730 370.

 

Varaudu sähkökatkoon

Sähkökatkoon kannattaa varautua ennalta. Varautuminen on tärkeää etenkin, jos taloudessasi on vanhuksia tai pieniä lapsia.

Kotona tai mökillä on hyvä varata helposti löydettävään paikkaan ainakin

  • taskulamppu ja paristoja
  • varasulakkeita
  • kynttilöitä ja tulitikkuja
  • paristo- tai akkukäyttöinen radio/autoradio
  • polttopuita, jos kotona on takka tai muu tulisija
  • juomavettä
  • kännykän varavirtalähde

Jos haluat varmistaa katkottoman sähkön esimerkiksi tietokoneelle tai muulle herkälle laitteelle, varusta laite varasähköjärjestelmällä kuten UPS-järjestelmällä.

Jos katkeamaton sähkönjakelu on välttämättömyys, kannattaa harkita oman varasähköjärjestelmän hankkimista. Hyvä vaihtoehto voi olla joko aggregaatti tai traktorikäyttöinen generaattori.

3.2.2019 klo 18.30 sähkövika Hallinpenkki – Peijari – Palsina – Kerte – Myllykylä sekä Nytkyme

Alueilla Hallinpenkki – Peijari – Palsina – Kerte – Myllykylä sekä Nytkyme oli sähkövika 3.2.2019 klo 18.30 – 18.39 välisenä aikana.

Sähköt puuttuvat Hallinmäeltä Riihimäen tien suuntaan viideltä asiakkaaltamme. Arvioimme korjausajaksi noin kolme tuntia.

Päivitys klo 20.46

Sähkövika on korjattu ja sähköt palautettu kaikille asiakkaille. Pahoittelemme katkoksen mahdollisesti aiheuttamaa haittaa.

3.2.2019 klo 7.30 sähkövika jakelualueellamme

Kuoreveden Sähkön jakelualueella oli sähkökatko klo 7.30 alkaen. Sähköt saatiin palautettua klo 7.43 mennessä kaikille muille paitsi alueen

Hallinpenkki – Peijari – Palsina – Kerte – Myllykylä sekä Nytkyme asiakkaille.

Päivitys klo 8.09

Sähköt puuttuvat vielä Nytkymen – Luomakulman alueelta

Päivitys klo 8.50

Sähköt puuttuvat vielä Nytkymellä Niitoksensalmesta Hiidenvuoreen.

Päivitys klo 11.22

Sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Pahoittelemme katkon mahdollisesti aiheuttamaa haittaa.

Alueilla Kolhi – Eväjärven kylä – Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala oli sähkövika

Alueilla Kolhi – Eväjärven kylä – Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala alkoi sähkökatko 1.2.2019 klo 18.15.

Vikapaikkaa etsitään ja rajataan. Arvioimme sähkövian kestoksi alle kolme tuntia.

Päivitys klo 18.50
Sähköt puuttuvat alueelta Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala.

Päivitys klo 19.37

Sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Pahoittelemme katkoksen mahdollisesti aiheuttamaa haittaa.

Lumikuormat teettävät työtä – sähkövioilta on toistaiseksi vältytty

Lumisateiden jäljiltä lumikuormat puustossa ovat kasvaneet. Kuoreveden Sähkö on seurannut tilannetta ja olemme tehneet runsaasti ennalta ehkäisevää työtä uhkaavien vikapaikkojen paikantamiseksi ja tilanteen korjaamiseksi. Monet puut ovat taipuneet runsaan lumikuorman alla kohti sähkölinjoja ja näitä puita on kaadettu päivittäin. Hyvän paikallistuntemuksen omaavien asentajiemme ja metsurimme tekemän työn ansiosta jakelualueellamme ei ole ollut runkoverkon sähkövikoja Aapeli-myrskyn jälkeen. Jatkamme ennalta ehkäisevää työtä niin kauan kuin tarve vaatii. Ennkoivasta työstämme huolimatta riski sähkövikojen syntymiseen on kuitenkin tällä hetkellä normaalia korkeampi.

Jos havaitset sähkölinjoja kohti taipuneita puita, niin otamme siitä mielellämme tiedon vastaan. Voit ilmoittaa havaintosi vikapäivystysnumeroomme 0400 730 370.