Sähkövika 3.2.2022 – vika korjattu

Pahoittelemme aiheutunutta katkoa ja sen aiheuttamaa haittaa.

Klo 8.56 sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Vian aiheutti luultavasti lumikuormat.

Klo 7.13 sähköt puuttuvat Ratalahdesta.

Klo 6.26 sähköt puuttuvat alueelta

Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala

Tarkkaa vikapaikkaa selvitetään. Arvioimme vian korjausajaksi alle kolme tuntia.

Klo 6.03 alkoi sähkövika alueilla

– Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi

– Kolhi – Eväjärven kylä – Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala.

Vikapaikan rajaaminen on aloitettu ja sähköt pyritään palauttamaan mahdollisimman pian.

Sähkövika 2.2.2022 – vika korjattu

Verkossamme oli koko jakelualueella vaikuttanut sähkökatko keskiviikkoiltana klo 19:46 alkaen.

Vikaa saatiin rajattua ja sähköt palautettua useimmille asikkaille noin vartin kuluessa. Kaikille asiakkaille sähköt saatiin palautettua rengasyhteyksien avulla klo 20:25.

Sähkökatkon aiheutti sähköaseman katkaisijan rikkoutuminen. Vikatapauksena katkaisijan rikkoutuminen on laadultaan varsin harvinainen.

Pahoittelemme sähkövian aiheuttamaa haittaa.

Sähkövika 8.1.2022 – vika korjattu

Klo 12.51
Sähkövika on nyt korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Sähkövian aiheutti rikkoutunut maakaapelin pääte. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutunutta haittaa.

Klo 11.30
Sähkövika on maakaapeliverkossa. Sähköt puuttuvat vielä Myllytaipaleen ja Talaslahden kohdalla olevista muuntajista.

Klo 11.05
Sähkövika jatkuu alueella Haukilahti – Kalkku – Talaslahti.

Tarkempaa vikapaikkaa selvitetään.

Klo 10.23
Alkoi sähkövika alueilla:

Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi

Rakennettu uutta maakaapeliverkkoa Kavalasta Tervalahteen

Kuoreveden Sähkö on maakaapeloinut sähköverkkoa Kavalasta Mänttä-Orivesi tien suuntaan Tervalahteen saakka, missä uusi maakaapeli yhdistetään jo aiemmin kaapeloituun verkkoon. Alueelle on rakennettu tämän vuoden kuluessa yli viisi kilometriä 20 kV maakaapelia, neljä uutta koppimuuntamoa sekä lisäksi muutama kilometri 0,4 kV maakaapeleita.

Uutta verkkoa otetaan käyttöön pala kerrallaan syksyn aikana ja tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta ensi talvena.

Raivaustiedote marraskuu 2021

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja syksyn kuluessa sekä talvella 2021-2022.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

 

RAIVATTAVIA ALUEITA:

syksyn 2021 kuluessa pohjien raivausta alueilla

– Kolhi – Eväjärven kylä – 9-tie

– Jokisilta – Pihlaisto – Syväjärvi – Kavala

– 110 kV voimajohtoa Toivila – Halli, Toivilasta alkaen

arviolta tammikuusta 2022 alkaen sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme.

Normaalia suurempi riski sähkövikoihin 15.6.2021

Kuoreveden Sähkön sähköverkossa olevan poikkeuksellisen kytkentätilanteen vuoksi sähkövikojen riski on normaalia korkeammalla ja Vieno-myrsky saattaa aiheuttaa 15.6.2021 sähkövikoja, jotka näkyvät tavanomaista useammille asiakkaillemme. Samasta syystä johtuen myös vikapäivystysnumeromme saattaa olla normaalia ruuhkautuneempi.

Poikkeuksellisen kytkentätilanteen taustalla on Fingridin suorittamat kantaverkon työt, jotka on aikataulutettu tälle viikolle jo hyvissä ajoin, eikä niiden siirtäminen myrskyn vuoksi ole mahdollista.

15.6.2021 Vieno-myrskyn viat

Tähän ketjuun päivitämme tiedossamme olevat niin sanotut pysyvät sähköviat.
Näiden lisäksi voi esiintyä jälleenkytkennöillä korjaantuvia ”räpsyjä”, joissa sähköt puutuvat alle kahden minuutin ajan. Näitä lyhyitä katkoja voi epänormaalin kytkentätilanteen vuoksi esiintyä tänään normaalia enemmän eri puolilla jakelualuettamme.

klo 6.32
Vieno-myrsky aiheutti sähkövian alueilla:
Kolhi – Eväjärven kylä – Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala.
Vikapaikkaa etsitään ja korjaustyöt aloitetaan mahdollisimman pian.

klo 7.29
Sähköt puuttuvat vielä Vekurin ja Kuusjärven väliltä. Vikaa korjataan. Arvioimme korjaustyön kestoksi alle kaksi tuntia.

klo 8.09
Sähköt puuttuvat vielä Ratalahden ja Lahdenperän väliltä. Aiemmin havaittujen tuulivahinkojen lisäksi lähistöltä paljastui uusia tuhoja, mistä syystä arvioimme korjaustyön kestoksi noin kolme tuntia.

klo 9.55
Niinimäentien varresta läheltä Sydänmaata sähköt puuttuvat kuudelta asiakkaaltamme. Korjaustyöt ottavat aikaa useamman tunnin, kun hakkuuaukean reunasta on kaatunut useita monimuotuisuuden vuoksi lähelle sähkölinjaa jätettyjä puita. Monimuotoisuus on tärkeää, mutta sähkönjakelun kannalta olisi toivottavaa, että moto-kuljettavat valitsisivat säästöpuut  mieluummin parikymmentä metriä kauempaa, koska säästöpuiden kaatumisriski on todella suuri.

Ratalahden – Lahdenperän välillä työt jatkuvat ja siellä 14 asiakastamme on vailla sähköä.

klo 12.38
Ratalahden – Lahdenperän korjaustyöt saatiin valmiiksi ja sähköt on palautettu.

Niinimäentiellä korjaustyöt kestävät vielä noin tunnin.

klo 14.00
Niinimäentien korjaustyöt ovat valmiit ja kaikilla asiakkaillemme on nyt sähköt.

Pienjännitelinjoille on lisäksi kaatunut runsaasti puita, mistä ei kuitenkaan ole aiheutunut keskeytystä. Jatkamme näiden puiden poistamista ja otamme mielellämme vastaan ilmoituksia niistä.