Sähköenergian myynti

Hinnastot ja ehdot

Markkinasähköä edullisesti – seuraa sähköpörssin hintaa ja vaikuta sähkölaskuusi itse

Tee Sähkösopimus


SÄHKÖN ALKUPERÄSELOSTE 2021

Sähkönmyyjän tulee ilmoittaa edellisvuonna myymänsä sähkön alkuperä sekä tuotannossa syntyneet hiilidioksidipäästöt ja radioaktiivisten jätteiden määrä. Määräys perustuu sähkön sisämarkkinadirektiivistä johdettuun lakiin (1129/2003).

Uusiutuvia energialähteitä ovat vesivoima, biopolttoaineet, tuulivoima, aurinkovoima sekä uusiutuvat jäte- ja kierrätyspolttoaineet.
Fossiilisia energialähteitä ovat maakaasu, kivihiili, öljy, turve sekä uusiutumattomat jäte- ja kierrätyspolttoaineet.
Oheisessa kuvassa on esitetty Kuoreveden Sähkö Oy:n myymän sähkön alkuperä.

Kuoreveden Sähkö Oy:n myymän sähkön tuottaminen aiheutti hiilidioksidipäästöjä 4,35 g/kWh ja käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 0,03 mgU/kWh.

Jos olet valinnut sähkötuotteeksi 100% uusiutuvasti tuotetun sähkön tai 100% ydinvoimalla tuotetun sähkön, niin sähkön alkuperä määräytyy valintasi perusteella.

Etäluettavat sähkömittarit

Moderni etämittari mittaa sähkönkulutusta tunnin tarkkuudella. Tarkan kulutustiedon avulla voidaan kehittää palveluita esimerkiksi kysyntäjoustoa tukemaan. Etämittareilla varustettuja kulutuspaikkoja laskutetaan sähkön todellisen kulutuksen mukaisesti — aikaisemmin laskutus perustui arvioon, jota korjattiin laskutuskauden lopulla. Suomessa vuonna 2009 säädetyn asetuksen mukaan 80 prosenttia kulutuspisteistä oli varustettava tunnin tarkkuudella sähkönkulutusta mittaavilla laitteilla vuoteen 2014 mennessä. Kuoreveden Sähkön alueella tämä taso saavutettiin hyvissä ajoin ja työtä jatkettiin siten, että käytännössä kaikki vakituiset sähkönkäyttöpaikat oli varustettu uusilla mittareilla vuoteen 2015 mennessä.