Sähköenergian myynti

Hinnastot ja ehdot

Markkinasähköä edullisesti – seuraa sähköpörssin hintaa ja vaikuta sähkölaskuusi itse

Tee Sähkösopimus


SÄHKÖN ALKUPERÄSELOSTE 2022

Sähkönmyyjän tulee ilmoittaa edellisvuonna myymänsä sähkön alkuperä sekä tuotannossa
syntyneet hiilidioksidipäästöt ja radioaktiivisten jätteiden määrä. Määräys perustuu sähkön
sisämarkkinadirektiivistä johdettuun lakiin (1129/2003). Uusiutuvia energialähteitä ovat vesivoima, biopolttoaineet, tuulivoima, aurinkovoima sekä uusiutuvat jäte- ja kierrätyspolttoaineet. Fossiilisia energialähteitä ovat maakaasu, kivihiili, öljy, turve sekä uusiutumattomat jäte- ja kierrätyspolttoaineet.

Kuoreveden Sähkö on hankkinut uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon
alkuperätakuusertifikaatin kaikelle sähköenergialle, minkä olemme myyneet sekä 100 % uusituvan tuotteen valinneille asiakkaille, että myös niille asiakkaille, jotka eivät ole erikseen tehneet valintaa sähkön alkuperän osalta. Näiltä osin Kuoreveden Sähkö Oy:n myymän sähkön tuottaminen ei aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä eikä synnyttänyt käytettyä ydinpolttoainetta. Jos asiakas on valinnut sähköenergian alkuperän, niin jakauma on tällöin asiakkaan valinnan mukainen.