Kuoreveden Sähkö lahjoittaa muuntajia Ukrainaan

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt energiayhtiöitä auttamaan Ukrainaa. Kuoreveden Sähkö Oy vastaa tähän pyyntöön lahjoittamalla 8-10 kappaletta käytettyjä 20/0,4 kV jakelumuuntajia edes hieman helpottamaan Ukrainaa selviämään sähkönjakelun haasteista. Lahjoitettavilla muuntajilla on vielä runsaasti teknistä käyttöikää jäljellä. Muuntajat lähtevät Ukrainan viranomaisten tarvikehyväksynnän jälkeen rekalla Puolaan ja siitä edelleen Ukrainaan.

Sähkön arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti

Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin.
Arvonlisäverokannan alentaminen koskee ainoastaan sähkön myyntiä, ei esimerkiksi sähkön siirtoa.
Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022 – 30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Verottajan uutinen aiheesta:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2022/sahkon-arvonlisaveroa-alennetaan-valiaikaisesti/

Lisätietoja talven 2022-2023 tukimuodoista sähkölaskuihin:

Tukea suuriin sähkölaskuihin

Sähkövika 29.10.2022 – vika korjattu

Klo 20.04 sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Vian aiheutti tuulen kaatama kuusi. Pahoittelemme katkoksen aiheuttamaa haittaa.

 

Klo 19.11 sähkövika jatkuu alueilla

Paro-Huikurinkylä

Sähkövikaa rajataan ja tarkkaa vikapaikkaa etsitään.

 

Klo 18.21 alkoi sähkovika alueilla

Paro-Huikurinkylä-Kavala
Paro-Pihlaisto-Syväjärvi sekä
Kavala-Vessarinkulma-Kaltila-Riihosperä.

Sähkövikaa rajataan ja tarkkaa vikapaikkaa etsitään.

Tukea suuriin sähkölaskuihin

Hallituksen esitys HE 234/2022 on käsittelyssä ja tarkoitettu  olemaan voimassa  1.1.2023 ja 30.4.2023 välisen ajan.

Mikäli laki vahvistetaan:


Kotitaloudet voivat hakea määräaikaista taloudellista tukea tilanteensa helpottamiseksi, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat kohonneiden sähkönhintojen ja suuren sähkön kulutuksen johdosta erittäin korkeita alkuvuodesta. Väliaikaiset tuet eivät koske verkkoyhtiöiden verkkopalvelulaskuja.

Kotitalous olisi verovuonna 2023 oikeutettu kotitalousvähennykseen, jos 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana vakituisessa asunnossa kulutetusta sähköenergiasta maksettu määrä ylittäisi 2 000 euroa.

Kotitaloudet, jotka eivät pienituloisuutensa vuoksi pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä, voivat hakea Kelalta väliaikaista sähkötukea.

Selvitä mahdollisuutesi saada verottajan myöntämää sähkövähennystä (www.vero.fi).

Ellet pysty hyödyntämään sähkövähennystä täysimääräisesti, selvitä mahdollisuutesi Kelan maksamaan sähkötukeen (www.kela.fi).

Selvitä myös mahdollisuutesi erilaisiin asumisen tukimuotoihin (yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki -> www.kela.fi , laskurit https://www.kela.fi/laskurit).

Raivaustiedote elokuu 2022

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja loppukesän ja syksyn kuluessa sekä talvella 2022-2023.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

RAIVATTAVIA ALUEITA:

syksyn 2022 kuluessa pohjien raivausta alueilla

– Markkulanmäki – Hallinmäki & Komuri – Aution th – Nytkyme & Nytkymenjärvi – Luomakulma

– 110 kV voimajohtoa Toivila – Halli

arviolta tammikuusta 2023 alkaen sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme.

Sähkövika 3.2.2022 – vika korjattu

Pahoittelemme aiheutunutta katkoa ja sen aiheuttamaa haittaa.

Klo 8.56 sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Vian aiheutti luultavasti lumikuormat.

Klo 7.13 sähköt puuttuvat Ratalahdesta.

Klo 6.26 sähköt puuttuvat alueelta

Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala

Tarkkaa vikapaikkaa selvitetään. Arvioimme vian korjausajaksi alle kolme tuntia.

Klo 6.03 alkoi sähkövika alueilla

– Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi

– Kolhi – Eväjärven kylä – Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala.

Vikapaikan rajaaminen on aloitettu ja sähköt pyritään palauttamaan mahdollisimman pian.

Sähkövika 2.2.2022 – vika korjattu

Verkossamme oli koko jakelualueella vaikuttanut sähkökatko keskiviikkoiltana klo 19:46 alkaen.

Vikaa saatiin rajattua ja sähköt palautettua useimmille asikkaille noin vartin kuluessa. Kaikille asiakkaille sähköt saatiin palautettua rengasyhteyksien avulla klo 20:25.

Sähkökatkon aiheutti sähköaseman katkaisijan rikkoutuminen. Vikatapauksena katkaisijan rikkoutuminen on laadultaan varsin harvinainen.

Pahoittelemme sähkövian aiheuttamaa haittaa.