Normaalia suurempi riski sähkövikoihin 15.6.2021

Kuoreveden Sähkön sähköverkossa olevan poikkeuksellisen kytkentätilanteen vuoksi sähkövikojen riski on normaalia korkeammalla ja Vieno-myrsky saattaa aiheuttaa 15.6.2021 sähkövikoja, jotka näkyvät tavanomaista useammille asiakkaillemme. Samasta syystä johtuen myös vikapäivystysnumeromme saattaa olla normaalia ruuhkautuneempi.

Poikkeuksellisen kytkentätilanteen taustalla on Fingridin suorittamat kantaverkon työt, jotka on aikataulutettu tälle viikolle jo hyvissä ajoin, eikä niiden siirtäminen myrskyn vuoksi ole mahdollista.

15.6.2021 Vieno-myrskyn viat

Tähän ketjuun päivitämme tiedossamme olevat niin sanotut pysyvät sähköviat.
Näiden lisäksi voi esiintyä jälleenkytkennöillä korjaantuvia ”räpsyjä”, joissa sähköt puutuvat alle kahden minuutin ajan. Näitä lyhyitä katkoja voi epänormaalin kytkentätilanteen vuoksi esiintyä tänään normaalia enemmän eri puolilla jakelualuettamme.

klo 6.32
Vieno-myrsky aiheutti sähkövian alueilla:
Kolhi – Eväjärven kylä – Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala.
Vikapaikkaa etsitään ja korjaustyöt aloitetaan mahdollisimman pian.

klo 7.29
Sähköt puuttuvat vielä Vekurin ja Kuusjärven väliltä. Vikaa korjataan. Arvioimme korjaustyön kestoksi alle kaksi tuntia.

klo 8.09
Sähköt puuttuvat vielä Ratalahden ja Lahdenperän väliltä. Aiemmin havaittujen tuulivahinkojen lisäksi lähistöltä paljastui uusia tuhoja, mistä syystä arvioimme korjaustyön kestoksi noin kolme tuntia.

klo 9.55
Niinimäentien varresta läheltä Sydänmaata sähköt puuttuvat kuudelta asiakkaaltamme. Korjaustyöt ottavat aikaa useamman tunnin, kun hakkuuaukean reunasta on kaatunut useita monimuotuisuuden vuoksi lähelle sähkölinjaa jätettyjä puita. Monimuotoisuus on tärkeää, mutta sähkönjakelun kannalta olisi toivottavaa, että moto-kuljettavat valitsisivat säästöpuut  mieluummin parikymmentä metriä kauempaa, koska säästöpuiden kaatumisriski on todella suuri.

Ratalahden – Lahdenperän välillä työt jatkuvat ja siellä 14 asiakastamme on vailla sähköä.

klo 12.38
Ratalahden – Lahdenperän korjaustyöt saatiin valmiiksi ja sähköt on palautettu.

Niinimäentiellä korjaustyöt kestävät vielä noin tunnin.

klo 14.00
Niinimäentien korjaustyöt ovat valmiit ja kaikilla asiakkaillemme on nyt sähköt.

Pienjännitelinjoille on lisäksi kaatunut runsaasti puita, mistä ei kuitenkaan ole aiheutunut keskeytystä. Jatkamme näiden puiden poistamista ja otamme mielellämme vastaan ilmoituksia niistä.

Sähkövika 26.5.2021 – vika korjattu

Klo 23.15 alkoi sähkövika alueilla
Hallinmäki-Peijari-Nytkyme ja Luomakulma
Haukijärvi-Palsina-Kerte-Mustalahti-Liesjärvi

Klo 23.21 sähköt puuttuvat alueelta
Haukijärvi-Palsina-Kerte-Mustalahti-Liesjärvi

Arvioimme vian korjausajaksi alle kolme tuntia.

Klo 00.13 sähköt on palutettu lähes kaikille
Sähköt on palautettu kaikille muille paitsi kahdelle asiakkaallemme Palsinajärven eteläpäässä. Korjaustöitä jatketaan näiltä osin.

Klo 01.00 sähkövika on korjattu
Sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme.
Vian aiheutti tuulen kaatama puu. Pahoittelemme keskeytyksen mahdollisesti aiheuttamaa haittaa.

Sähkövero aleni veroluokassa II

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkövero perustuu lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96). Sähköverkkoyhtiöt ovat velvollisia laskuttamaan sähköveron asiakkaalta verkkopalvelumaksun yhteydessä ja välittämään sen edelleen valtiolle.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen:

Sähköveroluokka I

Yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta (kaikki muu sähkönkulutus paitsi sähköveroluokassa 2 mainittu). Sähkövero on 2,79372 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %).

Sähköveroluokka II alkaen 1.1.2021

Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. Sähkövero on 0,07812 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,063 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).

Veroluokan muutos

Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät he ole muuta ilmoittaneet. Jos edellytykset sähköveroluokan muuttamiseksi täyttyvät, niin muutoksista tulee ilmoittaa sähköverkkoyhtiölle kirjallisesti.

Veroluokka II kuuluu vain osalle yritysasiakkaita, henkilöasiakkaat ovat aina veroluokassa I. Yrityksen käyttöpaikalla suoritettava toiminta määrittää kohteen veroluokan. Veroluokkaan II hakeutuvan yrityksen tulee varmistaa, että kyseisessä kohteessa harjoitettava toiminta on sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista ja täyttää laissa asetetut veroluokan II kriteerit.

Uusi sähköveroluokka päivittyy seuraavalle laskulle. Sähköveron palautusta jo laskutetusta tätä aiemmasta sähkön käytöstä voi hakea Verohallinnolta. Oikaistavan ajanjakson kulutustiedot voi selvittää kulutuksenseurannasta tai sähkölaskuilta.

Sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa ja kaataa sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita koko jakelualueellamme.

Raivaus perustuu käyttövarmuuden ylläpitoon ja sähköturvallisuusmääräyksiin. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Kaadettu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Reunapuusto kasvaa tehokkaasti kohti valoisaa linja-aukkoa ja muodostaa paljon painoa puun linjakadun puolelle. Oksat tukkivat linjakatua ja voivat lennellä tuulessa sähkölinjan päälle. Koko puu kaatuu helposti painavien oksien suuntaan linjakadulle. Myrskyissä ja lumikuormissa tapahtuvien sähkökatkojen ehkäisemiseksi linja-alueiden hyvällä hoidolla on tärkeä merkitys.

Mahdollisista raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Työt suoritetaan talvikauden aikana. Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

19.11.2020 Liisa-myrskystä paljon sähkövikoja – kaikki viat korjattu

Tilanne klo 18.21

Kaikki tiedossamme olevat sähköviat on nyt korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Pahoittelemme keskeytyksistä aiheutunutta haittaa!

Liisa-myrskyn aiheuttamat tuulet olivat nopeudeltaan tämän vuoden kovimpia sisämaassa, ja kaatuneet puut ovat katkoneet sähköjä laajalti etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Monin paikoin Suomessa tämänkin myrskyn jälkeen sähkövikojen korjaaminen kestää useamman vuorokauden. Kuoreveden Sähkön asiakkaat hyötyvät paikallisuudestamme, sillä sen ansiosta pystymme yleensä korjaamaan sähköviat verrattain nopeasti. Tästä kuuluu iso kiitos osaavalle henkilökunnallemme ja etenkin sähköasentajillemme, jotka tekevät maastossa raskaimmat työt samaan aikaan, kun luonnon olosuhteet ovat kurjimmat mahdolliset.

Tilanne klo 16.22

Vekurin ja Kuusjärven välinen vika saatiin korjattua ja sähköt on palautettu.

Tilanne klo 16.00

Sähköt puuttuvat edelleen Vekurin ja Kuusjärven väliseltä alueelta 23 asiakkaltamme. Arvioimme tämän vian tulevan korjatuksi klo 17.00 mennessä.
Tämän jälkeen korjaamme vielä tiedossamme olevat yksittäisiä asiakkaita koskevat vikapaikat. Arvioimme kaikkien vikojen tulevan korjatuksi noin klo 18 mennessä.

Tilanne klo 14.10

Sähköt puuttuvat vielä Vekurin ja Kuusjärven väliseltä alueelta.
Tämän lisäksi on tiedossamme pienjännitepuolen vika Läpikäytävässä.
Korjaustyöt ovat käynnissä ja arvioimme kaikkien vikojen tulevan korjatuksi klo 18 mennessä.

Tilanne klo 13.35

Sähköt puuttuvat vielä Vekurin ja Kuusjärven väliseltä alueelta sekä alueeltta Peijari-Nykyme-Luomakulma. Tämän lisäksi on tiedossamme pienjännitepuolen vika Läpikäytävässä.
Korjaustyöt ovat käynnissä ja arvioimme kaikkien vikojen tulevan korjatuksi klo 18 mennessä.

Klo 12.01 alkoi sähkövikoja alueilla

Hallinpenkki-Peijari-Nytkyme ja Luomakulma
Haukijärvi-Palsina-Kerte-Mustalahti-Liesjärvi

Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi

Kolhi – Eväjärven kylä – Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala

Korjaustyöt ovat käynnissä ja vika-alue tarkentuu piakkoin.

2.11.2020 Syysmyrskystä sähkövikoja – kaikki viat korjattu

Syysmyrsky on aiheuttanut useampia sähkövikoja päivän aikana. Päivitämme tähän tilannetietoa:

Klo 19:18 sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Pahoittelemme katkoista mahdollisesti aiheutunutta haittaa.

Klo 16:36 sähkövika jatkuu enää Niinimäessä, jossa 13 asiakastamme on ilman sähköjä.

Klo 15:54 sähköt puuttuvat vielä alueilta Joensuu-Lahdenkylä sekä Niinimäki. Näissä kohteissa on kaksi erillistä keskijänniteverkon vikaa. Korjaustyöt aloitetaan heti, kun vikapaikat on saatu rajattua. Arvioimme vikojen korjausajaksi Joensuun-Lahdenkylän alueella alle kolme tuntia ja Niinimäessä alle viisi tuntia.

Klo 15:27 alkoi uusi sähkövika alueilla Suinula – Niinimäki – Kuokkala – Myllylä – Runttimäki – Vedenpää.

klo 8:52 Sähkövika korjattu ja sähköt palautettu kaikille asiakkaillemme.  Sähkövian aiheutti navakka etelänpuoleinen tuuli, joka kaatoi kuusen sähkölinjan päälle. Täysin sula maa pahentaa jonkin verran puiden kaatumisia, kun routa ei pidättele juuria tiukasti maasssa.

Klo 8:33 alkoi sähkövika alueilla Suinula – Niinimäki – Kuokkala – Myllylä – Runttimäki – Vedenpää.

Liesjärven ja Paloharjun välillä saneerattiin sähköverkkoa

Kuoreveden Sähkö saneerasi Liesjärven ja Paloharjun välimaastossa 20 kV ilmajohtoa maakaapeliksi vajaan kilometrin matkalta. Tässä yhteydessä voitiin poistaa käytöstä vanha pohjavesialueella sijainnut pylväsmuuntamo. Tämän investoinnin ansiosta muuntajavaurion tapauksessa mahdollinen öljyvuoto pohjavesialueen maaperään poistui. Lisäksi sähkön toimitusvarmuus paranee maakaapeloinnin myötä. Vanhat ilmajohdot puretaan pois tulevan talven aikana.