Sähkövika 7.1.2024 – vika korjattu

Klo 19.38 alkoi sähkövika alueella Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä
Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi

Klo 19:45 Sähköttä Autiontienhaara-Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi.

Klo 19.59 Sähkövikaa rajataan ja korjataan. Arvioimme vian kestoksi alle kolme tuntia.

Klo 20.04 Sähköttä Rangonniemi-Mustalahti-Liesjärvi

Klo 20.18 Sähköttä Kalliomäki-Pärnäjärvi-Liesjärvi

Klo 20.41 Sähkövika on korjattu. Vian aiheutti lumikuormat. Pahoittelemme häiriötä sähkönjakelussa.

Sähkövika 22.11.2023 – Vika korjattu

Klo 20:34 alkoi sähkövika alueella Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä
Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi

Klo 20:42 Sähköttä Autiontienhaara-Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi.

Klo 21:00 Sähkövikaa rajataan ja korjataan.

klo 21:22 Sähkövika korjattu ja sähköt palautettu kaikille asiakkaille.

Viat aiheutti tuuli ja lumimyrsky. Pahoittelemme häiriötä sähkönjakelussa.

Sähkövika 11.10.2023 – Kaikki viat korjattu klo 21:46

Klo 20:04 alkoi sähkövika alueilla
Rainingainen-Suinula-Joensuu-Lahdenkylä-Runttimäki-Ylövesi ja Joensuu-Myllykylä-Kerte

Klo 20:09 alkoi toinen edelliseen liittymätön sähkövika alueilla
Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä
Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi sekä

Klo 20:26 Sähköt saatiin palautettua molempiin vikoihin noin 15 minuuutin kuluessa lukuunottamatta aluetta
Hallinmäki-Komuri-Kukkaistenvehmas ja Runttimäki-Ylövesi. Sähkövikoja rajataan ja korjataan.

Klo 20:37 Sähköttä Runttimäki-Ylövesi sekä Komuri. Sähkövikoja rajataan ja korjataan. Sähköt palautettu muille alueille.

Klo 20:51 Sähköttä enää Komuri. Sähköt palautettu muille alueille.

Klo 21:21 Komurissa korjausaika-arvio on 30 minuuttia.

Klo 21:46 Sähköt palautettu kaikille asiakkaille.

Viat aiheutti tuuli ja myrsky. Pahoittelemme häiriötä sähkönjakelussa.

Sähkövika 20.9.2023 – vika korjattu

Klo 7.04 alkoi sähkövika alueilla

Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma
Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi.

Sähköt saatiin palautettua noin 15 minuuutin kuluessa lukuunottamatta aluetta Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi.

Klo 8.04 sähkövika saatiin korjattua ja sähköt palautettua kaikille. Vian aiheutti tuulen kaatama puu. Pahoittelemme katkoksen aiheuttamaa haittaa.

Sähköenergian hintoihin määräaikainen alennus

Sähköenergian hintoihin määräaikainen alennus

Kuoreveden Sähkö Oy laskee sähköenergian hintaa määräajaksi 1.10.-31.12.2023. Määräajan päättymisen jälkeen hinnat palautuvat 1.1.2024 nykyisin voimassa oleviksi. Alennus koskee kaikkia toistaiseksi voimassa olevia tuotteita lukuun ottamatta pörssisähkö- eli ns. markkinasähkötuotetta. Alennuksen suuruus on

  • yleistariffissa 5,02 c/kWh eli noin 34 %                (alennus 4,05 c/kWh alv 0 %)
  • yötariffissa päiväaikana 5,02 c/kWh eli noin 29 % (alennus 4,05 c/kWh alv 0 %)
  • yötariffissa yöaikana 1,92 c/kWh eli noin 21 % (alennus 1,55 c/kWh alv 0 %)

Hintojen alentaminen on mahdollista sähkön pörssihintojen alentumisen seurauksena.

Alennus tehdään määrä­aikaisena kahdesta syystä:

1) pörssihintojen kohoaminen talvella on hyvin mahdollista ja

2) lainsäädäntö on kovin byrokraattista – hintojen korotuksesta on ilmoitettava kuukautta etukäteen. Tilanteen salliessa jatkamme tätä alennusta myös määräajan jälkeen ja ilmoitamme tällöin asiasta sivuillamme kuorevedensahko.fi, seuraavassa mahdollisessa sähkölaskussa sekä mahdollisesti vielä kirjeitse.

Tuulivoimatuotannon lisääntymisen myötä sähköenergian hinta sähköpörssissä vaihtelee hyvin paljon. Tuulisina päivinä sähköenergia on hyvin edullista suhteessa tuulettomiin päiviin. Sähköenergian asiakashinnoitteluumme vaikuttaa se, miten asiakkaidemme sähkönkäyttö ajoittuu. Edullisten hintojen mahdollistamiseksi toivomme kaikkien asiakkaidemme ohjaavan mahdollisimman paljon sähköenergian kulutustaan sekä tuulisiin päiviin että kaikkina päivänä päiväajalta yöajalle.

Esimerkkejä hinnanmuutoksen keskimääräisistä vaikutuksista kuukausitasolla

Rivi- tai kerrostalohuoneisto, yleistariffi, vuosikulutus 2 000 kWh   –   8,37 €/kk

Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, yleistariffi, vuosikulutus 5 000 kWh   – 20,92 €/kk

Sähkölämmitteinen omakotitalo, yötariffi, vuosikulutus 18 000 kWh   – 49,47 €/kk

Hinnasto

 

 

Sähköverkkoa saneerattu Hallissa ja Lahdenperässä

Kuoreveden Sähkö on kaapeloinut sähköverkkoa Hallissa Järvensivun alueella Riihitiellä, Haukilahdentiellä ja Järvensivuntiellä.  Riihitien varresta puretaan pois 20 kV ilmajohto ja alueella tarpeettomaksi käyneet 0,4 kV ilmajohdot (amka) viimeistään talven aikana. Lisäksi Hallissa on Keskustien ja Jannentien varresta purettu pois 20 kV ilmajohdot. Töiden ansiosta sähkön toimitusvarmuus voidaan turvata taajama-alueella entistä paremmin ja kaapeloitu verkko vastaa hyvin sähkömarkkinalain asettamiin vaateisiin.

Lisäksi Lahdenperässä on kaapeloitu lyhyt 20 kV ilmajohto ja rakennettu samalla uusi kauko-ohjattava erotinasema. Kauko-ohjattavan erotinaseman piakkoin tapahtuvan käyttöön ottamisen jälkeen mahdolliset sähköviat saadaan aikaisempaa nopeammin rajattua koskemaan entistä pienempää aluetta. Tämä lyhyentää useimpien kyseisen vian kokevien asiakkaiden sähkökatkon kestoa.

Sähkövika 8.8.2023

Klo 16.26 sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Vian aiheutti myrskyn sähkölinjan päälle kaatama puu. Pahoittelemme katkon aiheuttamaa haittaa.

Klo 15.38 sähköt puuttuvat alueelta

Autiontienhaara – Nytkyme – Luomakulma.

Sähkövikaa rajataan ja tarkkaa vikapaikkaa etsitään.

Klo 15.29 alkoi sähkovika alueilla

Hallinmäki – Autiontienhaara – Nytkyme – Luomakulma ja

Autiontienhaara – Palsina – Mustalahti – Jämsänjärvi.

Raivaustiedote elokuu 2023

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja loppukesän ja syksyn kuluessa sekä talvella 2023-2024.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

RAIVATTAVIA ALUEITA:

syksyn 2023 kuluessa pohjien raivausta alueilla

– Markkulanmäki – Hallinmäki & Komuri – Aution th – Luomakulma

– Halli – Paro – Huikurinkylä – Vessarinkulma – Kaltilan seutu

– Kuusjärvi – Ylä-Partala – Heinäkulma

arviolta tammikuusta 2024 alkaen sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme.

Kuoreveden Sähkö maksoi sähköhyvitykset ensimmäisten joukossa

Sähköhyvitys

Kuoreveden Sähkö on hyvittänyt sähköhyvityksen ensimmäisen erän ja hyvitys näkyy huhtikuun sähkölaskuissa. Hyvitys on maksettu ensimmäisten sähköyhtiöiden joukossa, useilla yhtiöillä maksu viivästyy kesään ja jopa syksyyn.

Sähköhyvitystä ei tarvitse erikseen hakea, vaan Kuoreveden Sähkö hyvittää sen sähkölaskussa.

Sähköhyvitystä maksetaan niille loppukäyttäjille, joiden sähkönmyyntisopimuksen mukainen sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta, ja niille, joilla on pörssihintaan perustuva sähkönmyyntisopimus.

Sähköhyvitystä maksetaan laskennallisesti neljän kuukauden ajalta siten, että se olisi kuukausittain 50 prosenttia sähköenergialaskusta 90 euron omavastuun ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa.

Sähköhyvityksen ensimmäinen erä maksetaan vuoden 2022 marras-joulukuun sähköenergian kulutuksen perusteella. Toinen erä maksetaan tammikuun 2023 kulutuksen perusteella. Toisessa erässä tammikuun kulutus maksetaan kaksinkertaisena. Näin sähköhyvitys maksetaan laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta.

 

Sähköenergian hintoihin alennus

Sähköenergian hintoihin alennus

Kuoreveden Sähkö Oy laskee sähköenergian hintaa 1.6.2023 alkaen. Alennus koskee kaikkia toistaiseksi voimassa olevia tuotteita lukuun ottamatta pörssisähkö- eli ns. markkinasähkötuotetta. Alennuksen suuruus on

  • yleistariffissa 4,96 c/kWh eli noin 25 % (alennus 4,00 c/kWh alv 0 %)
  • yötariffissa päiväaikana 4,96 c/kWh eli noin 22 % (alennus 4,00 c/kWh alv 0 %)
  • yötariffissa yöaikana 5,58 c/kWh eli noin 38 % (alennus 4,50 c/kWh alv 0 %)

Hintojen alentaminen on mahdollista sähkön pörssihintojen alentumisen seurauksena.

Tuulivoimatuotannon lisääntymisen myötä sähköenergian hinta sähköpörssissä vaihtelee hyvin paljon. Tuulisina päivinä sähköenergia on hyvin edullista suhteessa tuulettomiin päiviin. Sähköenergian asiakashinnoitteluumme vaikuttaa se, miten asiakkaidemme sähkönkäyttö ajoittuu. Edullisten hintojen mahdollistamiseksi toivomme kaikkien asiakkaidemme ohjaavan mahdollisimman paljon sähköenergian kulutustaan sekä tuulisiin päiviin että kaikkina päivänä päiväajalta yöajalle.

Esimerkkejä hinnanmuutoksen keskimääräisistä vaikutuksista kuukausitasolla

Rivi- tai kerrostalohuoneisto, yleistariffi, vuosikulutus 2 000 kWh  –   8,27 €/kk

Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, yleistariffi, vuosikulutus 5 000 kWh  – 20,67 €/kk

Sähkölämmitteinen omakotitalo, yötariffi, vuosikulutus 18 000 kWh  – 79,57 €/kk

SÄHKÖENERGIAN HINNASTO 1.6.2023 alkaen