Sähköverkkoa saneerattiin Hallissa

Kuoreveden Sähkö on kaapeloinut 20 kV sähköverkkoa Hallissa Keskustiellä, Harjutiellä ja Jannentiellä viime kesän ja syksyn aikana. Kaapeloinnin yhteydessä korvattiin kaksi pylväsmuuntamoa koppimuuntamoilla. Lisäksi taajama-alueella ja osin myös sen ulkopuolella kaapeloitiin 0,4 kV johtoja Niilontiellä, Vainiontiellä ja Jokitiellä sekä muutamia pylväsvälejä soveltuvissa paikoissa muuallakin. Joissain paikoin olemassa ollut sähköverkko oli vielä sen verran hyväkuntoista, että niitä jätettin vielä odottamaan kaapelointia myöhempinä vuosina. Suurelta osin nämä nyt tehdyt työt suoritettiin samalla kertaa Elmonetin kuitu-urakan kanssa. Töiden ansiosta sähkön toimitusvarmuus voidaan turvata entistä paremmin ja kaapeloitu verkko vastaa hyvin sähkömarkkinalain asettamiin vaateisiin.

Kavalan alueella aiemmin tehtyjen sähköverkon saneerausten ansiosta kuluneen talven aikana on päästy purkamaan pois vanha 20 kV ilmajohto Kuoreveden kirkon alueella sekä Kuoreveden (järven) ylittänyt ilmajohto.

Alennettu arvonlisävero ja sähkötuet

1. Arvonlisävero

Sähkön arvonlisävero on laskettu 24 prosentista 10 prosenttiin. Alennus koskee aikavälillä 1.12.2022 – 30.4.2023 kulutettua sähköä. Alennettu arvonlisävero koskee energiamaksua ja energian perusmaksua, ei siirtomaksua, siirron perusmaksua tai sähköveroa. Kuoreveden Sähkö Oy huomioi alennetun arvonlisäveroprosentin automaattisesti laskulla.

2. Sähkövähennys

Sähkövähennystä voi hakea (Verohallinnosta), jos sähköenergian kulut ovat tammi–huhtikuun 2023 aikana yhteensä yli 2 000 euroa. Vähennyksessä huomioidaan sähkön arvonlisäverollinen hinta ja sähkön perusmaksu, ei sähkönsiirron perusmaksua tai muita kuluja.

Lue lisää ja hae sähkövähennystä Verohallinnon verkkosivuilta.

3. Väliaikainen sähkötuki Kelasta

Sähkötukeen on oikeus kotitalouksilla, jotka eivät tulojen alhaisuudesta johtuen pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä verotuksessa.
Väliaikaista sähkötukea haetaan Kelasta.
Väliaikainen sähkötuki | Kela 

4. Sähköhyvitys

Sähköhyvitystä ei tarvitse erikseen hakea, vaan Kuoreveden Sähkö hyvittää sen sähkölaskussa. Sähköhyvitystä ei makseta sähkönsiirtolaskun osalta. Kertakorvaus ei vaikuta muihin sähkötukiin.

Sähköhyvitystä maksetaan niille loppukäyttäjille, joiden sähkönmyyntisopimuksen mukainen sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta, ja niille, joilla on pörssihintaan perustuva sähkönmyyntisopimus.

Sähköhyvitystä maksetaan laskennallisesti neljän kuukauden ajalta siten, että se olisi kuukausittain 50 prosenttia sähköenergialaskusta 90 euron omavastuun ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa.

Sähköhyvityksen ensimmäinen erä maksetaan vuoden 2022 marras-joulukuun sähköenergian kulutuksen perusteella. Toinen erä maksetaan tammikuun 2023 kulutuksen perusteella. Toisessa erässä tammikuun kulutus maksetaan kaksinkertaisena. Näin sähköhyvitys maksetaan laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta.

Sähköhyvitys vaatii järjestelmätoimittajalta muutoksia. Hyvitys näkyy laskulla kun toimittaja on saanut muutokset toteutettua.

4. Muut sähkötuet

Lisää tietoa Valtioneuvoston sivuilta:
https://valtioneuvosto.fi/sahkotuet

Sähköenergian hintoihin alennus

Sähköenergian hintoihin alennus

Kuoreveden Sähkö Oy laskee sähköenergian hintaa 1.3.2023 alkaen. Alennus koskee kaikkia toistaiseksi voimassa
olevia tuotteita lukuun ottamatta pörssisähkö- eli ns. markkinasähkötuotetta. Muutoksen  suuruus on

  • yleistariffissa -12,47 c/kWh (-41 %)
  • yötariffissa yöaikana -2,76 c/kWh (-17 %) ja päiväaikana -14,71 c/kWh (-43 %).

Hintojen alentaminen on mahdollista sähkön pörssihintojen alentumisen seurauksena.
Sähköenergian hintaa pyritään alentamaan kevään tai alkukesän kuluessa lisää, mikäli sähkön markkinahintakehitys
mahdollistaa sen. Tätä edesauttaa se, että kaikki asiakkaamme ohjaavat edelleen sähköenergian kulutusta päiväajalta
yöajalle mahdollisimman paljon.

Arvonlisäverotuksessa on sähköenergialle annettu väliaikainen alennus 1.12.2022-30.4.2023 väliseksi ajaksi, jolloin
sähköenergian verokanta on 10 %. Kuoreveden Sähkö Oy on siirtänyt tämän alennuksen hintoihin täysimääräisenä.
Vastaavasti 1.5.2023 alkaen arvonlisävero palautetaan ilman eri ilmoitusta 24 % verokannan mukaiseksi.

Tukea suuriin sähkölaskuihin

  • Verohallinnosta voi hakea sähkövähennystä, jos sähköenergian kulut ovat tammi–huhtikuun 2023 aikana
    yhteensä yli 2 000 euroa. Vähennyksessä huomioidaan sähkön arvonlisäverollinen hinta ja sähkön
    perusmaksu, ei sähkönsiirron perusmaksua tai muita kuluja.
  • Jos tulosi eivät riitä sähkövähennykseen, niin Kelalta voi hakea vastaavaa sähkötukea.
  • Lainsäädäntövalmistelussa on myös sähköhyvitys, minkä lopullisesta sisällöstä ei ole vielä tietoa.

Esimerkkejä hinnanmuutoksen keskimääräisistä vaikutuksista kuukausitasolla
Rivi- tai kerrostalohuoneisto, yleistariffi, vuosikulutus 2 000 kWh – 20,79 €/kk
Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, yleistariffi, vuosikulutus 5 000 kWh – 51,97 €/kk
Sähkölämmitteinen omakotitalo, yötariffi, vuosikulutus 18 000 kWh – 101,13 €/kk

SÄHKÖENERGIAHINNASTO 1.3.2023 alkaen

Kuoreveden Sähkö lahjoittaa muuntajia Ukrainaan

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt energiayhtiöitä auttamaan Ukrainaa. Kuoreveden Sähkö Oy vastaa tähän pyyntöön lahjoittamalla 8-10 kappaletta käytettyjä 20/0,4 kV jakelumuuntajia edes hieman helpottamaan Ukrainaa selviämään sähkönjakelun haasteista. Lahjoitettavilla muuntajilla on vielä runsaasti teknistä käyttöikää jäljellä. Muuntajat lähtevät Ukrainan viranomaisten tarvikehyväksynnän jälkeen rekalla Puolaan ja siitä edelleen Ukrainaan.

Sähkön arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti

Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin.
Arvonlisäverokannan alentaminen koskee ainoastaan sähkön myyntiä, ei esimerkiksi sähkön siirtoa.
Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022 – 30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Verottajan uutinen aiheesta:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2022/sahkon-arvonlisaveroa-alennetaan-valiaikaisesti/

Lisätietoja talven 2022-2023 tukimuodoista sähkölaskuihin:

Tukea suuriin sähkölaskuihin

Sähkövika 29.10.2022 – vika korjattu

Klo 20.04 sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Vian aiheutti tuulen kaatama kuusi. Pahoittelemme katkoksen aiheuttamaa haittaa.

 

Klo 19.11 sähkövika jatkuu alueilla

Paro-Huikurinkylä

Sähkövikaa rajataan ja tarkkaa vikapaikkaa etsitään.

 

Klo 18.21 alkoi sähkovika alueilla

Paro-Huikurinkylä-Kavala
Paro-Pihlaisto-Syväjärvi sekä
Kavala-Vessarinkulma-Kaltila-Riihosperä.

Sähkövikaa rajataan ja tarkkaa vikapaikkaa etsitään.

Tukea suuriin sähkölaskuihin

Hallituksen esitys HE 234/2022 on käsittelyssä ja tarkoitettu  olemaan voimassa  1.1.2023 ja 30.4.2023 välisen ajan.

Mikäli laki vahvistetaan:


Kotitaloudet voivat hakea määräaikaista taloudellista tukea tilanteensa helpottamiseksi, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat kohonneiden sähkönhintojen ja suuren sähkön kulutuksen johdosta erittäin korkeita alkuvuodesta. Väliaikaiset tuet eivät koske verkkoyhtiöiden verkkopalvelulaskuja.

Kotitalous olisi verovuonna 2023 oikeutettu kotitalousvähennykseen, jos 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana vakituisessa asunnossa kulutetusta sähköenergiasta maksettu määrä ylittäisi 2 000 euroa.

Kotitaloudet, jotka eivät pienituloisuutensa vuoksi pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä, voivat hakea Kelalta väliaikaista sähkötukea.

Selvitä mahdollisuutesi saada verottajan myöntämää sähkövähennystä (www.vero.fi).

Ellet pysty hyödyntämään sähkövähennystä täysimääräisesti, selvitä mahdollisuutesi Kelan maksamaan sähkötukeen (www.kela.fi).

Selvitä myös mahdollisuutesi erilaisiin asumisen tukimuotoihin (yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki -> www.kela.fi , laskurit https://www.kela.fi/laskurit).