Sähkövika 20.9.2023 – vika korjattu

Klo 7.04 alkoi sähkövika alueilla

Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma
Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi.

Sähköt saatiin palautettua noin 15 minuuutin kuluessa lukuunottamatta aluetta Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi.

Klo 8.04 sähkövika saatiin korjattua ja sähköt palautettua kaikille. Vian aiheutti tuulen kaatama puu. Pahoittelemme katkoksen aiheuttamaa haittaa.

Sähköverkkoa saneerattu Hallissa ja Lahdenperässä

Kuoreveden Sähkö on kaapeloinut sähköverkkoa Hallissa Järvensivun alueella Riihitiellä, Haukilahdentiellä ja Järvensivuntiellä.  Riihitien varresta puretaan pois 20 kV ilmajohto ja alueella tarpeettomaksi käyneet 0,4 kV ilmajohdot (amka) viimeistään talven aikana. Lisäksi Hallissa on Keskustien ja Jannentien varresta purettu pois 20 kV ilmajohdot. Töiden ansiosta sähkön toimitusvarmuus voidaan turvata taajama-alueella entistä paremmin ja kaapeloitu verkko vastaa hyvin sähkömarkkinalain asettamiin vaateisiin.

Lisäksi Lahdenperässä on kaapeloitu lyhyt 20 kV ilmajohto ja rakennettu samalla uusi kauko-ohjattava erotinasema. Kauko-ohjattavan erotinaseman piakkoin tapahtuvan käyttöön ottamisen jälkeen mahdolliset sähköviat saadaan aikaisempaa nopeammin rajattua koskemaan entistä pienempää aluetta. Tämä lyhyentää useimpien kyseisen vian kokevien asiakkaiden sähkökatkon kestoa.

Sähkövika 8.8.2023

Klo 16.26 sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Vian aiheutti myrskyn sähkölinjan päälle kaatama puu. Pahoittelemme katkon aiheuttamaa haittaa.

Klo 15.38 sähköt puuttuvat alueelta

Autiontienhaara – Nytkyme – Luomakulma.

Sähkövikaa rajataan ja tarkkaa vikapaikkaa etsitään.

Klo 15.29 alkoi sähkovika alueilla

Hallinmäki – Autiontienhaara – Nytkyme – Luomakulma ja

Autiontienhaara – Palsina – Mustalahti – Jämsänjärvi.

Raivaustiedote elokuu 2023

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja loppukesän ja syksyn kuluessa sekä talvella 2023-2024.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

RAIVATTAVIA ALUEITA:

syksyn 2023 kuluessa pohjien raivausta alueilla

– Markkulanmäki – Hallinmäki & Komuri – Aution th – Luomakulma

– Halli – Paro – Huikurinkylä – Vessarinkulma – Kaltilan seutu

– Kuusjärvi – Ylä-Partala – Heinäkulma

arviolta tammikuusta 2024 alkaen sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme.

Kuoreveden Sähkö maksoi sähköhyvitykset ensimmäisten joukossa

Sähköhyvitys

Kuoreveden Sähkö on hyvittänyt sähköhyvityksen ensimmäisen erän ja hyvitys näkyy huhtikuun sähkölaskuissa. Hyvitys on maksettu ensimmäisten sähköyhtiöiden joukossa, useilla yhtiöillä maksu viivästyy kesään ja jopa syksyyn.

Sähköhyvitystä ei tarvitse erikseen hakea, vaan Kuoreveden Sähkö hyvittää sen sähkölaskussa.

Sähköhyvitystä maksetaan niille loppukäyttäjille, joiden sähkönmyyntisopimuksen mukainen sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta, ja niille, joilla on pörssihintaan perustuva sähkönmyyntisopimus.

Sähköhyvitystä maksetaan laskennallisesti neljän kuukauden ajalta siten, että se olisi kuukausittain 50 prosenttia sähköenergialaskusta 90 euron omavastuun ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa.

Sähköhyvityksen ensimmäinen erä maksetaan vuoden 2022 marras-joulukuun sähköenergian kulutuksen perusteella. Toinen erä maksetaan tammikuun 2023 kulutuksen perusteella. Toisessa erässä tammikuun kulutus maksetaan kaksinkertaisena. Näin sähköhyvitys maksetaan laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta.

 

Sähköenergian hintoihin alennus

Sähköenergian hintoihin alennus

Kuoreveden Sähkö Oy laskee sähköenergian hintaa 1.6.2023 alkaen. Alennus koskee kaikkia toistaiseksi voimassa olevia tuotteita lukuun ottamatta pörssisähkö- eli ns. markkinasähkötuotetta. Alennuksen suuruus on

 • yleistariffissa 4,96 c/kWh eli noin 25 % (alennus 4,00 c/kWh alv 0 %)
 • yötariffissa päiväaikana 4,96 c/kWh eli noin 22 % (alennus 4,00 c/kWh alv 0 %)
 • yötariffissa yöaikana 5,58 c/kWh eli noin 38 % (alennus 4,50 c/kWh alv 0 %)

Hintojen alentaminen on mahdollista sähkön pörssihintojen alentumisen seurauksena.

Tuulivoimatuotannon lisääntymisen myötä sähköenergian hinta sähköpörssissä vaihtelee hyvin paljon. Tuulisina päivinä sähköenergia on hyvin edullista suhteessa tuulettomiin päiviin. Sähköenergian asiakashinnoitteluumme vaikuttaa se, miten asiakkaidemme sähkönkäyttö ajoittuu. Edullisten hintojen mahdollistamiseksi toivomme kaikkien asiakkaidemme ohjaavan mahdollisimman paljon sähköenergian kulutustaan sekä tuulisiin päiviin että kaikkina päivänä päiväajalta yöajalle.

Esimerkkejä hinnanmuutoksen keskimääräisistä vaikutuksista kuukausitasolla

Rivi- tai kerrostalohuoneisto, yleistariffi, vuosikulutus 2 000 kWh  –   8,27 €/kk

Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, yleistariffi, vuosikulutus 5 000 kWh  – 20,67 €/kk

Sähkölämmitteinen omakotitalo, yötariffi, vuosikulutus 18 000 kWh  – 79,57 €/kk

SÄHKÖENERGIAN HINNASTO 1.6.2023 alkaen

Sähköverkkoa saneerattiin Hallissa

Kuoreveden Sähkö on kaapeloinut 20 kV sähköverkkoa Hallissa Keskustiellä, Harjutiellä ja Jannentiellä viime kesän ja syksyn aikana. Kaapeloinnin yhteydessä korvattiin kaksi pylväsmuuntamoa koppimuuntamoilla. Lisäksi taajama-alueella ja osin myös sen ulkopuolella kaapeloitiin 0,4 kV johtoja Niilontiellä, Vainiontiellä ja Jokitiellä sekä muutamia pylväsvälejä soveltuvissa paikoissa muuallakin. Joissain paikoin olemassa ollut sähköverkko oli vielä sen verran hyväkuntoista, että niitä jätettin vielä odottamaan kaapelointia myöhempinä vuosina. Suurelta osin nämä nyt tehdyt työt suoritettiin samalla kertaa Elmonetin kuitu-urakan kanssa. Töiden ansiosta sähkön toimitusvarmuus voidaan turvata entistä paremmin ja kaapeloitu verkko vastaa hyvin sähkömarkkinalain asettamiin vaateisiin.

Kavalan alueella aiemmin tehtyjen sähköverkon saneerausten ansiosta kuluneen talven aikana on päästy purkamaan pois vanha 20 kV ilmajohto Kuoreveden kirkon alueella sekä Kuoreveden (järven) ylittänyt ilmajohto.

Alennettu arvonlisävero ja sähkötuet

1. Arvonlisävero

Sähkön arvonlisävero on laskettu 24 prosentista 10 prosenttiin. Alennus koskee aikavälillä 1.12.2022 – 30.4.2023 kulutettua sähköä. Alennettu arvonlisävero koskee energiamaksua ja energian perusmaksua, ei siirtomaksua, siirron perusmaksua tai sähköveroa. Kuoreveden Sähkö Oy huomioi alennetun arvonlisäveroprosentin automaattisesti laskulla.

2. Sähkövähennys

Sähkövähennystä voi hakea (Verohallinnosta), jos sähköenergian kulut ovat tammi–huhtikuun 2023 aikana yhteensä yli 2 000 euroa. Vähennyksessä huomioidaan sähkön arvonlisäverollinen hinta ja sähkön perusmaksu, ei sähkönsiirron perusmaksua tai muita kuluja.

Lue lisää ja hae sähkövähennystä Verohallinnon verkkosivuilta.

3. Väliaikainen sähkötuki Kelasta

Sähkötukeen on oikeus kotitalouksilla, jotka eivät tulojen alhaisuudesta johtuen pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä verotuksessa.
Väliaikaista sähkötukea haetaan Kelasta.
Väliaikainen sähkötuki | Kela 

4. Sähköhyvitys

Sähköhyvitystä ei tarvitse erikseen hakea, vaan Kuoreveden Sähkö hyvittää sen sähkölaskussa. Sähköhyvitystä ei makseta sähkönsiirtolaskun osalta. Kertakorvaus ei vaikuta muihin sähkötukiin.

Sähköhyvitystä maksetaan niille loppukäyttäjille, joiden sähkönmyyntisopimuksen mukainen sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta, ja niille, joilla on pörssihintaan perustuva sähkönmyyntisopimus.

Sähköhyvitystä maksetaan laskennallisesti neljän kuukauden ajalta siten, että se olisi kuukausittain 50 prosenttia sähköenergialaskusta 90 euron omavastuun ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa.

Sähköhyvityksen ensimmäinen erä maksetaan vuoden 2022 marras-joulukuun sähköenergian kulutuksen perusteella. Toinen erä maksetaan tammikuun 2023 kulutuksen perusteella. Toisessa erässä tammikuun kulutus maksetaan kaksinkertaisena. Näin sähköhyvitys maksetaan laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta.

Sähköhyvitys vaatii järjestelmätoimittajalta muutoksia. Hyvitys näkyy laskulla kun toimittaja on saanut muutokset toteutettua.

4. Muut sähkötuet

Lisää tietoa Valtioneuvoston sivuilta:
https://valtioneuvosto.fi/sahkotuet

Sähköenergian hintoihin alennus

Sähköenergian hintoihin alennus

Kuoreveden Sähkö Oy laskee sähköenergian hintaa 1.3.2023 alkaen. Alennus koskee kaikkia toistaiseksi voimassa
olevia tuotteita lukuun ottamatta pörssisähkö- eli ns. markkinasähkötuotetta. Muutoksen  suuruus on

 • yleistariffissa -12,47 c/kWh (-41 %)
 • yötariffissa yöaikana -2,76 c/kWh (-17 %) ja päiväaikana -14,71 c/kWh (-43 %).

Hintojen alentaminen on mahdollista sähkön pörssihintojen alentumisen seurauksena.
Sähköenergian hintaa pyritään alentamaan kevään tai alkukesän kuluessa lisää, mikäli sähkön markkinahintakehitys
mahdollistaa sen. Tätä edesauttaa se, että kaikki asiakkaamme ohjaavat edelleen sähköenergian kulutusta päiväajalta
yöajalle mahdollisimman paljon.

Arvonlisäverotuksessa on sähköenergialle annettu väliaikainen alennus 1.12.2022-30.4.2023 väliseksi ajaksi, jolloin
sähköenergian verokanta on 10 %. Kuoreveden Sähkö Oy on siirtänyt tämän alennuksen hintoihin täysimääräisenä.
Vastaavasti 1.5.2023 alkaen arvonlisävero palautetaan ilman eri ilmoitusta 24 % verokannan mukaiseksi.

Tukea suuriin sähkölaskuihin

 • Verohallinnosta voi hakea sähkövähennystä, jos sähköenergian kulut ovat tammi–huhtikuun 2023 aikana
  yhteensä yli 2 000 euroa. Vähennyksessä huomioidaan sähkön arvonlisäverollinen hinta ja sähkön
  perusmaksu, ei sähkönsiirron perusmaksua tai muita kuluja.
 • Jos tulosi eivät riitä sähkövähennykseen, niin Kelalta voi hakea vastaavaa sähkötukea.
 • Lainsäädäntövalmistelussa on myös sähköhyvitys, minkä lopullisesta sisällöstä ei ole vielä tietoa.

Esimerkkejä hinnanmuutoksen keskimääräisistä vaikutuksista kuukausitasolla
Rivi- tai kerrostalohuoneisto, yleistariffi, vuosikulutus 2 000 kWh – 20,79 €/kk
Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, yleistariffi, vuosikulutus 5 000 kWh – 51,97 €/kk
Sähkölämmitteinen omakotitalo, yötariffi, vuosikulutus 18 000 kWh – 101,13 €/kk

SÄHKÖENERGIAHINNASTO 1.3.2023 alkaen