Kehittämissuunnitelma 2022 lausuttavana

Energiavirasto on velvoittanut jokaisen sähköverkkoyhtiön laatimaan sähköverkon kehittämissuunnitelma annetun mallin mukaisena. Oheinen suunnitelma lähetetään Energiaviraston tarkastettavaksi 25.10.2022 mennessä. Sitä ennen suunnitelma on julkisesti esillä ja siitä pyydetään lausuntoja. Lausunnon voi antaa Kuoreveden Sähkö Oy:lle kirjallisena osoitteeseen asiakaspalvelu@kuorevedensahko.fi tai postitse osoitteeseen Korpitie 5, 35600 Halli. Vaihtoehtoisesti suunnitelmasta voi antaa lyhyen lausunnon myös suullisesti asiakaspalveluumme p. 03 5320 121. Lausunnoista laaditaan yhteenveto kehittämissuunnitelmaan, mutta yksittäisen lausunnonantajan tietoja ei julkisteta.

 

Kuoreveden Sähkö Oy:n Kehittämissuunnitelma 2022

Raivaustiedote elokuu 2022

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja loppukesän ja syksyn kuluessa sekä talvella 2022-2023.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

RAIVATTAVIA ALUEITA:

syksyn 2022 kuluessa pohjien raivausta alueilla

– Markkulanmäki – Hallinmäki & Komuri – Aution th – Nytkyme & Nytkymenjärvi – Luomakulma

– 110 kV voimajohtoa Toivila – Halli

arviolta tammikuusta 2023 alkaen sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme.

Sähkövika 3.2.2022 – vika korjattu

Pahoittelemme aiheutunutta katkoa ja sen aiheuttamaa haittaa.

Klo 8.56 sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Vian aiheutti luultavasti lumikuormat.

Klo 7.13 sähköt puuttuvat Ratalahdesta.

Klo 6.26 sähköt puuttuvat alueelta

Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala

Tarkkaa vikapaikkaa selvitetään. Arvioimme vian korjausajaksi alle kolme tuntia.

Klo 6.03 alkoi sähkövika alueilla

– Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi

– Kolhi – Eväjärven kylä – Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala.

Vikapaikan rajaaminen on aloitettu ja sähköt pyritään palauttamaan mahdollisimman pian.

Sähkövika 2.2.2022 – vika korjattu

Verkossamme oli koko jakelualueella vaikuttanut sähkökatko keskiviikkoiltana klo 19:46 alkaen.

Vikaa saatiin rajattua ja sähköt palautettua useimmille asikkaille noin vartin kuluessa. Kaikille asiakkaille sähköt saatiin palautettua rengasyhteyksien avulla klo 20:25.

Sähkökatkon aiheutti sähköaseman katkaisijan rikkoutuminen. Vikatapauksena katkaisijan rikkoutuminen on laadultaan varsin harvinainen.

Pahoittelemme sähkövian aiheuttamaa haittaa.

Sähkövika 8.1.2022 – vika korjattu

Klo 12.51
Sähkövika on nyt korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Sähkövian aiheutti rikkoutunut maakaapelin pääte. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutunutta haittaa.

Klo 11.30
Sähkövika on maakaapeliverkossa. Sähköt puuttuvat vielä Myllytaipaleen ja Talaslahden kohdalla olevista muuntajista.

Klo 11.05
Sähkövika jatkuu alueella Haukilahti – Kalkku – Talaslahti.

Tarkempaa vikapaikkaa selvitetään.

Klo 10.23
Alkoi sähkövika alueilla:

Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi

Rakennettu uutta maakaapeliverkkoa Kavalasta Tervalahteen

Kuoreveden Sähkö on maakaapeloinut sähköverkkoa Kavalasta Mänttä-Orivesi tien suuntaan Tervalahteen saakka, missä uusi maakaapeli yhdistetään jo aiemmin kaapeloituun verkkoon. Alueelle on rakennettu tämän vuoden kuluessa yli viisi kilometriä 20 kV maakaapelia, neljä uutta koppimuuntamoa sekä lisäksi muutama kilometri 0,4 kV maakaapeleita.

Uutta verkkoa otetaan käyttöön pala kerrallaan syksyn aikana ja tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta ensi talvena.