Sähkövika 30.5.2024

klo 16.32 sähkövika on korjattu ja sähköt palautettu kaikille asiakkaille. Vian aiheutti sähkölinjan päälle kaatunut puu. Pahoittelemme katkon aiheuttamaa haittaa.

klo 15.37 sähköt puutuvat kahdesta muuntopiiristä Liponsalmen kohdalla.

klo 15.27 sähköt puuttuvat alueelta Suinula-Perhonjärvi.

klo 15.02 sähköt puuttuvat alueelta Suinula-Joensuu. Vikaa paikannetaan. Arvioimme vian kestoksi alle kolme tuntia.

klo 14.55 alkoi sähkövika alueella Suinula-Niinimäki-Lahdenkylä-Kerte-Vedenpää.

Sähkövika 10.5.2024

klo 16.35 sähköt on palautettu kaikille asiakkaille. Vian aiheutti tuulen lennättämä risu. Pahoittelemme katkoksen aiheuttamaa haittaa.

Klo 16.08 saatiin palautettua sähköjä osalle asiakkaista, mutta sähköt puuttuvat vielä Lahdenperän, Ylä-Partalan ja Myllyjärvien alueelta. Sähkövikaa rajataan ja vian syytä etsitään.

klo 16.00 alkoi sähkövika alueella Kolhi – Eväjärven kylä – Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala – Myllyjärvet.

Sähköverkon kehittämissuunnitelma

Kuoreveden Sähkö on päivittänyt sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmaamme. Päivitys tässä muodossaan on tehty Energiaviraston kaikille sähköverkonhaltijoille tekemän määräyksen vuoksi. Kehittämissuunnitelman liitteet ovat suoraan Energiaviraston määräyksen mukaisia.
Kuoreveden Sähkön näkemyksen mukaan maakaapeliverkko on edullisin tapa uusia ikääntyvää sähköverkkoa, kun kustannuksia vertailtaessa otetaan huomioon investointikustannukset, kaikki operointikustannukset sekä sähkövioista aiheutuvat kustannukset koko elinkaaren aikana.

Kehittämissuunnitelma on julkisesti kuultavana ja siitä voi antaa lausuntoja. Lausunnon voi antaa Kuoreveden Sähkö Oy:lle kirjallisena osoitteeseen

asiakaspalvelu@kuorevedensahko.fi tai postitse osoitteeseen
Korpitie 5, 35600 Halli.

Vaihtoehtoisesti suunnitelmasta voi antaa lyhyen lausunnon myös suullisesti asiakaspalveluumme p. 03 5320 121.

Lausunnoista laaditaan yhteenveto kehittämissuunnitelmaan, mutta yksittäisen lausunnonantajan tietoja ei julkisteta.

Kehittämissuunnitelma 2024

Asetettu julkisesti kuultavaksi 1.5.2024 – 31.5.2024.

Sähkövika 11.4.2024 – vika korjattu

Klo 14.04 sähkövika alueella Suinula – Lahdenkylä – Kerte – Vedenpää – Niinimäki

Klo 14.38 vika paikannettu Niinimäkeen, sähkö palautettu muilta osin.

Klo 14.46 Sähkövika on korjattu. Vian aiheutti kovan tuulen linjalle kaatama puu. Pahoittelemme häiriötä sähkönjakelussa.

Sähköenergian hintoihin alennus

Sähköenergian toistaiseksi voimassa oleviin hintoihin alennus sekä muutokset hinnoittelurakenteeseen

Kuoreveden Sähkö laskee sähköenergian hintaa 1.4.2024 alkaen. Alennus koskee toistaiseksi voimassa olevia tuotteita lukuun ottamatta pörssisähkötuotetta. Hintojen alentaminen on mahdollista sähkön pörssi­hintojen alentumisen seurauksena. Samalla hinnoittelurakennetta muutetaan siten, että käyttöön otetaan kausi­hinnoittelu. Jatkossa sähköenergian hinnat ilmoitetaan 6,5 kk kestävälle kesäkaudelle 1.4.–15.10. ja 5,5 kk kestävälle talvi­kaudelle 16.10.–31.3. Hintojen alennusten myötä kesäkauden hinta on jatkossa merkittävästi edullisempi kuin ennen alennusta, mutta tämän lisäksi myös talvikauden hinta on aikaisempaa edullisempi. Jatkossa 100 % uusiutuvilla energialähteillä tai ydinvoimalla tuotettua alkuperä­takuu­varmistettua sähköä tarjotaan lisäpalveluna. Nämä ovat erikseen tilattavissa asiakaspalvelustamme.

Hinta-alennuksen suuruuden vaikutus on tällä hetkellä voimassa oleviin kesä- ja talvihintoihin verrattuna:

 • yleisenergiassa
  -6,78 c/kWh ja -1,00 c/kWh eli noin -45,6 % ja -6,7 %
  [alv 0 % vaikutus -5,47 c/kWh ja -0,81 c/kWh]
 • yöenergiassa päiväaikana
  -7,41 c/kWh ja -1,41 c/kWh eli noin -42,7 % ja -8,1 %
  [alv 0 % vaikutus -5,98 c/kWh ja -1,14 c/kWh]
 • yöenergiassa yöaikana -3,45 c/kWh ja -0,35 c/kWh eli noin -37 % ja -3,8 %                  [alv 0 % vaikutus -2,78 c/kWh ja -0,28 c/kWh]

Tuulivoimatuotannon lisääntymisen myötä sähköenergia on tuulisina päivinä sähköpörssissä edullista suhteessa tuulettomiin päiviin. Asiakkaidemme sähkönkäytön ajoittuminen vaikuttaa asiakashinnoitteluumme. Edullisten hintojen mahdollistamiseksi toivomme asiakkaidemme ohjaavan sähköenergian kulutustaan sekä tuulisiin päiviin että kaikkina päivänä päiväajalta yöajalle.

Esimerkkejä hinnanmuutoksen keskimääräisistä vaikutuksista kuukausitasolla (sis. alv 24 %)

Rivi- tai kerrostalohuoneisto, yleisenergia, vuosikulutus 2 000 kWh                –   6,48 €/kk

Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, yleisenergia, vuosikulutus 5 000 kWh         – 16,21 €/kk

Sähkölämmitteinen omakotitalo, yöenergia, vuosikulutus 18 000 kWh     – 47,33 €/kk

Hinnasto

Sähköenergian spot-sähkön hinnan marginaaliin korotus

Sähköenergian spot-sähkön hinnan marginaaliin korotus

Kuoreveden Sähkö korottaa sähköenergian pörssisidonnaisen spot-tuotteen (aiemmin myös nimellä markkinasähkötuote) marginaalia 1.5.2024 alkaen. Hinnanmuutoksen perusteena on sähkönhankintaan ja liiketoimintaan liittyvien kustannusten nousu. Markkinatilanteen muutoksen myötä muun muassa tasesähkö- ja rahoituskustannukset ovat kasvaneet.

Marginaalia ei ole aikaisemmin muutettu ja se on ollut 0,39 c/kWh. Uusi marginaali on 0,49 c/kWh, eli korotuksen suuruus on 0,10 c/kWh. Korotuksen prosentuaalinen suuruus on marginaalin osalta noin 26 %, mutta spot-sähköasiakkaan kokonais­laskussa marginaalin osuus on varsin vähäinen.

Esimerkkejä hinnanmuutoksen keskimääräisistä vaikutuksista kuukausitasolla

Rivi- tai kerrostalohuoneisto, vuosikulutus 2 000 kWh        0,17 €/kk

Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, vuosikulutus 5 000 kWh      0,42 €/kk

Sähkölämmitteinen omakotitalo, vuosikulutus 18 000 kWh       1,50 €/kk

100 % uusiutuvilla tai 100 % ydinvoimalla tuotettu sähkö hinnoitellaan jatkossa erikseen

Jatkossa 100 % uusiutuvilla energialähteillä tai 100 % ydinvoimalla tuotettua sähköä tarjotaan vain maksullisena lisäpalveluna. Tämän muutoksen syynä on sähkön alkuperätakuiden hintojen nousu. 100 % uusiutuvilla tai 100 % ydinvoimalla tuotettu sähkö ovat erikseen tilattavissa asiakaspalvelustamme. Niille asiakkaille, joilla on nyt valittuna joko 100 % uusiutuvilla tuotettu tai 100 % ydinvoimalla tuotettu sähkö, tämä valinta pysyy voimassa ilman eri ilmoitusta, mutta tuotteen hinta muuttuu alla olevan hinnaston mukaiseksi. Näille asiakkaille hinnanmuutoksen yhteisvaikutus on

 • 100 % uusiutuvilla tuotetun sähkön tapauksessa 0,9 c/kWh ja 1,53 €/kk eli kulutuksesta riippuen edellä olevin kulutusesimerkein 3,03 €/kk (2 000 kWh), 5,28 €/kk (5 000 kWh) tai 15,05 €/kk (18 000 kWh)
 • 100 % ydinvoimalla tuotetun sähkön tapauksessa 0,3 c/kWh ja 1,53 €/kk eli kulutuksesta riippuen edellä olevien kulutusesimerkein 2,03 €/kk (2 000 kWh), 2,78 €/kk (5 000 kWh) tai 6,03 €/kk (18 000 kWh).

Hinnasto

Sähkövika 7.1.2024 – vika korjattu

Klo 19.38 alkoi sähkövika alueella Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä
Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi

Klo 19:45 Sähköttä Autiontienhaara-Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi.

Klo 19.59 Sähkövikaa rajataan ja korjataan. Arvioimme vian kestoksi alle kolme tuntia.

Klo 20.04 Sähköttä Rangonniemi-Mustalahti-Liesjärvi

Klo 20.18 Sähköttä Kalliomäki-Pärnäjärvi-Liesjärvi

Klo 20.41 Sähkövika on korjattu. Vian aiheutti lumikuormat. Pahoittelemme häiriötä sähkönjakelussa.

Sähkövika 22.11.2023 – Vika korjattu

Klo 20:34 alkoi sähkövika alueella Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä
Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi

Klo 20:42 Sähköttä Autiontienhaara-Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi.

Klo 21:00 Sähkövikaa rajataan ja korjataan.

klo 21:22 Sähkövika korjattu ja sähköt palautettu kaikille asiakkaille.

Viat aiheutti tuuli ja lumimyrsky. Pahoittelemme häiriötä sähkönjakelussa.

Sähkövika 11.10.2023 – Kaikki viat korjattu klo 21:46

Klo 20:04 alkoi sähkövika alueilla
Rainingainen-Suinula-Joensuu-Lahdenkylä-Runttimäki-Ylövesi ja Joensuu-Myllykylä-Kerte

Klo 20:09 alkoi toinen edelliseen liittymätön sähkövika alueilla
Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä
Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi sekä

Klo 20:26 Sähköt saatiin palautettua molempiin vikoihin noin 15 minuuutin kuluessa lukuunottamatta aluetta
Hallinmäki-Komuri-Kukkaistenvehmas ja Runttimäki-Ylövesi. Sähkövikoja rajataan ja korjataan.

Klo 20:37 Sähköttä Runttimäki-Ylövesi sekä Komuri. Sähkövikoja rajataan ja korjataan. Sähköt palautettu muille alueille.

Klo 20:51 Sähköttä enää Komuri. Sähköt palautettu muille alueille.

Klo 21:21 Komurissa korjausaika-arvio on 30 minuuttia.

Klo 21:46 Sähköt palautettu kaikille asiakkaille.

Viat aiheutti tuuli ja myrsky. Pahoittelemme häiriötä sähkönjakelussa.

Sähkövika 20.9.2023 – vika korjattu

Klo 7.04 alkoi sähkövika alueilla

Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma
Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi.

Sähköt saatiin palautettua noin 15 minuuutin kuluessa lukuunottamatta aluetta Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi.

Klo 8.04 sähkövika saatiin korjattua ja sähköt palautettua kaikille. Vian aiheutti tuulen kaatama puu. Pahoittelemme katkoksen aiheuttamaa haittaa.