Myllyjärville uutta sähköverkkoa

Vähä- ja Iso Myllyjärvien alueelle on rakennettu noin 1,5 km uutta 20 kV maakaapelia sekä koppimuuntamo ja pienjännitekaapeleita.