Kertteen – Kukeronsalmen välillä uudistetaan sähköverkkoa

Kuoreveden Sähkö rakentaa Kertteen ja Kukeronsalmen välisellä alueella maakaapeloitua sähköverkkoa. Vanha 20 kV avoilmajohto korvataan maakaapeleilla. Samalla rakennetaan 0,4 kV maakaapeleita. Alueelle rakennetaan noin kolme kilometriä uutta 20 kV maakaapelia, kolme uutta puistomuuntamoa sekä useampi kilometri 0,4 kV maakaapelia. Tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta. Maakaapelit ovat suojassa myrskyiltä, joten sähkön toimitusvarmuus paranee rakennustöiden valmistumisen jälkeen.