Palsinan alueella maakaapeloidaan sähköverkkoa

Kuoreveden Sähkö rakentaa 2018 kesän ja syksyn kuluessa Palsinan, Matokulman ja Latosen välisellä alueella maakaapeloitua sähköverkkoa.

Vanha 20 kV avoilmajohto korvataan maakaapeleilla ja samalla rakennetaan 0,4 kV maakaapeleita. Alueelle rakennetaan noin neljä kilometriä uutta 20 kV maakaapelia, kolme uutta puistomuuntamoa sekä useampi kilometri 0,4 kV maakaapelia.

Tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta seuraavana talvena.
Maakaapelit ovat suojassa myrskyiltä, joten sähkön toimitusvarmuus paranee rakennustöiden valmistumisen jälkeen.