Liesjärven ja Paloharjun välillä saneerattiin sähköverkkoa

Kuoreveden Sähkö saneerasi Liesjärven ja Paloharjun välimaastossa 20 kV ilmajohtoa maakaapeliksi vajaan kilometrin matkalta. Tässä yhteydessä voitiin poistaa käytöstä vanha pohjavesialueella sijainnut pylväsmuuntamo. Tämän investoinnin ansiosta muuntajavaurion tapauksessa mahdollinen öljyvuoto pohjavesialueen maaperään poistui. Lisäksi sähkön toimitusvarmuus paranee maakaapeloinnin myötä. Vanhat ilmajohdot puretaan pois tulevan talven aikana.