Sähkövero aleni veroluokassa II

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkövero perustuu lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96). Sähköverkkoyhtiöt ovat velvollisia laskuttamaan sähköveron asiakkaalta verkkopalvelumaksun yhteydessä ja välittämään sen edelleen valtiolle.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen:

Sähköveroluokka I

Yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta (kaikki muu sähkönkulutus paitsi sähköveroluokassa 2 mainittu). Sähkövero on 2,79372 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %).

Sähköveroluokka II alkaen 1.1.2021

Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. Sähkövero on 0,07812 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,063 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).

Veroluokan muutos

Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät he ole muuta ilmoittaneet. Jos edellytykset sähköveroluokan muuttamiseksi täyttyvät, niin muutoksista tulee ilmoittaa sähköverkkoyhtiölle kirjallisesti.

Veroluokka II kuuluu vain osalle yritysasiakkaita, henkilöasiakkaat ovat aina veroluokassa I. Yrityksen käyttöpaikalla suoritettava toiminta määrittää kohteen veroluokan. Veroluokkaan II hakeutuvan yrityksen tulee varmistaa, että kyseisessä kohteessa harjoitettava toiminta on sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista ja täyttää laissa asetetut veroluokan II kriteerit.

Uusi sähköveroluokka päivittyy seuraavalle laskulle. Sähköveron palautusta jo laskutetusta tätä aiemmasta sähkön käytöstä voi hakea Verohallinnolta. Oikaistavan ajanjakson kulutustiedot voi selvittää kulutuksenseurannasta tai sähkölaskuilta.