Raivaustiedote marraskuu 2021

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja syksyn kuluessa sekä talvella 2021-2022.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

 

RAIVATTAVIA ALUEITA:

syksyn 2021 kuluessa pohjien raivausta alueilla

– Kolhi – Eväjärven kylä – 9-tie

– Jokisilta – Pihlaisto – Syväjärvi – Kavala

– 110 kV voimajohtoa Toivila – Halli, Toivilasta alkaen

arviolta tammikuusta 2022 alkaen sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme.