Kuoreveden Sähkö maksoi sähköhyvitykset ensimmäisten joukossa

Sähköhyvitys

Kuoreveden Sähkö on hyvittänyt sähköhyvityksen ensimmäisen erän ja hyvitys näkyy huhtikuun sähkölaskuissa. Hyvitys on maksettu ensimmäisten sähköyhtiöiden joukossa, useilla yhtiöillä maksu viivästyy kesään ja jopa syksyyn.

Sähköhyvitystä ei tarvitse erikseen hakea, vaan Kuoreveden Sähkö hyvittää sen sähkölaskussa.

Sähköhyvitystä maksetaan niille loppukäyttäjille, joiden sähkönmyyntisopimuksen mukainen sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta, ja niille, joilla on pörssihintaan perustuva sähkönmyyntisopimus.

Sähköhyvitystä maksetaan laskennallisesti neljän kuukauden ajalta siten, että se olisi kuukausittain 50 prosenttia sähköenergialaskusta 90 euron omavastuun ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa.

Sähköhyvityksen ensimmäinen erä maksetaan vuoden 2022 marras-joulukuun sähköenergian kulutuksen perusteella. Toinen erä maksetaan tammikuun 2023 kulutuksen perusteella. Toisessa erässä tammikuun kulutus maksetaan kaksinkertaisena. Näin sähköhyvitys maksetaan laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta.