Sähkövika 10.5.2024

klo 16.35 sähköt on palautettu kaikille asiakkaille. Vian aiheutti tuulen lennättämä risu. Pahoittelemme katkoksen aiheuttamaa haittaa.

Klo 16.08 saatiin palautettua sähköjä osalle asiakkaista, mutta sähköt puuttuvat vielä Lahdenperän, Ylä-Partalan ja Myllyjärvien alueelta. Sähkövikaa rajataan ja vian syytä etsitään.

klo 16.00 alkoi sähkövika alueella Kolhi – Eväjärven kylä – Kuusjärvi – Lahdenperä – Ylä-Partala – Myllyjärvet.

Sähköverkon kehittämissuunnitelma

Kuoreveden Sähkö on päivittänyt sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmaamme. Päivitys tässä muodossaan on tehty Energiaviraston kaikille sähköverkonhaltijoille tekemän määräyksen vuoksi. Kehittämissuunnitelman liitteet ovat suoraan Energiaviraston määräyksen mukaisia.
Kuoreveden Sähkön näkemyksen mukaan maakaapeliverkko on edullisin tapa uusia ikääntyvää sähköverkkoa, kun kustannuksia vertailtaessa otetaan huomioon investointikustannukset, kaikki operointikustannukset sekä sähkövioista aiheutuvat kustannukset koko elinkaaren aikana.

Kehittämissuunnitelma on julkisesti kuultavana ja siitä voi antaa lausuntoja. Lausunnon voi antaa Kuoreveden Sähkö Oy:lle kirjallisena osoitteeseen

asiakaspalvelu@kuorevedensahko.fi tai postitse osoitteeseen
Korpitie 5, 35600 Halli.

Vaihtoehtoisesti suunnitelmasta voi antaa lyhyen lausunnon myös suullisesti asiakaspalveluumme p. 03 5320 121.

Lausunnoista laaditaan yhteenveto kehittämissuunnitelmaan, mutta yksittäisen lausunnonantajan tietoja ei julkisteta.

Kehittämissuunnitelma 2024

Asetettu julkisesti kuultavaksi 1.5.2024 – 31.5.2024.

Sähkövika 7.1.2024 – vika korjattu

Klo 19.38 alkoi sähkövika alueella Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä
Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi

Klo 19:45 Sähköttä Autiontienhaara-Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi.

Klo 19.59 Sähkövikaa rajataan ja korjataan. Arvioimme vian kestoksi alle kolme tuntia.

Klo 20.04 Sähköttä Rangonniemi-Mustalahti-Liesjärvi

Klo 20.18 Sähköttä Kalliomäki-Pärnäjärvi-Liesjärvi

Klo 20.41 Sähkövika on korjattu. Vian aiheutti lumikuormat. Pahoittelemme häiriötä sähkönjakelussa.

Sähköenergian hintoihin määräaikainen alennus

Sähköenergian hintoihin määräaikainen alennus

Kuoreveden Sähkö Oy laskee sähköenergian hintaa määräajaksi 1.10.-31.12.2023. Määräajan päättymisen jälkeen hinnat palautuvat 1.1.2024 nykyisin voimassa oleviksi. Alennus koskee kaikkia toistaiseksi voimassa olevia tuotteita lukuun ottamatta pörssisähkö- eli ns. markkinasähkötuotetta. Alennuksen suuruus on

  • yleistariffissa 5,02 c/kWh eli noin 34 %                (alennus 4,05 c/kWh alv 0 %)
  • yötariffissa päiväaikana 5,02 c/kWh eli noin 29 % (alennus 4,05 c/kWh alv 0 %)
  • yötariffissa yöaikana 1,92 c/kWh eli noin 21 % (alennus 1,55 c/kWh alv 0 %)

Hintojen alentaminen on mahdollista sähkön pörssihintojen alentumisen seurauksena.

Alennus tehdään määrä­aikaisena kahdesta syystä:

1) pörssihintojen kohoaminen talvella on hyvin mahdollista ja

2) lainsäädäntö on kovin byrokraattista – hintojen korotuksesta on ilmoitettava kuukautta etukäteen. Tilanteen salliessa jatkamme tätä alennusta myös määräajan jälkeen ja ilmoitamme tällöin asiasta sivuillamme kuorevedensahko.fi, seuraavassa mahdollisessa sähkölaskussa sekä mahdollisesti vielä kirjeitse.

Tuulivoimatuotannon lisääntymisen myötä sähköenergian hinta sähköpörssissä vaihtelee hyvin paljon. Tuulisina päivinä sähköenergia on hyvin edullista suhteessa tuulettomiin päiviin. Sähköenergian asiakashinnoitteluumme vaikuttaa se, miten asiakkaidemme sähkönkäyttö ajoittuu. Edullisten hintojen mahdollistamiseksi toivomme kaikkien asiakkaidemme ohjaavan mahdollisimman paljon sähköenergian kulutustaan sekä tuulisiin päiviin että kaikkina päivänä päiväajalta yöajalle.

Esimerkkejä hinnanmuutoksen keskimääräisistä vaikutuksista kuukausitasolla

Rivi- tai kerrostalohuoneisto, yleistariffi, vuosikulutus 2 000 kWh   –   8,37 €/kk

Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, yleistariffi, vuosikulutus 5 000 kWh   – 20,92 €/kk

Sähkölämmitteinen omakotitalo, yötariffi, vuosikulutus 18 000 kWh   – 49,47 €/kk

Hinnasto

 

 

Sähköverkkoa saneerattu Hallissa ja Lahdenperässä

Kuoreveden Sähkö on kaapeloinut sähköverkkoa Hallissa Järvensivun alueella Riihitiellä, Haukilahdentiellä ja Järvensivuntiellä.  Riihitien varresta puretaan pois 20 kV ilmajohto ja alueella tarpeettomaksi käyneet 0,4 kV ilmajohdot (amka) viimeistään talven aikana. Lisäksi Hallissa on Keskustien ja Jannentien varresta purettu pois 20 kV ilmajohdot. Töiden ansiosta sähkön toimitusvarmuus voidaan turvata taajama-alueella entistä paremmin ja kaapeloitu verkko vastaa hyvin sähkömarkkinalain asettamiin vaateisiin.

Lisäksi Lahdenperässä on kaapeloitu lyhyt 20 kV ilmajohto ja rakennettu samalla uusi kauko-ohjattava erotinasema. Kauko-ohjattavan erotinaseman piakkoin tapahtuvan käyttöön ottamisen jälkeen mahdolliset sähköviat saadaan aikaisempaa nopeammin rajattua koskemaan entistä pienempää aluetta. Tämä lyhyentää useimpien kyseisen vian kokevien asiakkaiden sähkökatkon kestoa.

Sähkövika 8.8.2023

Klo 16.26 sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Vian aiheutti myrskyn sähkölinjan päälle kaatama puu. Pahoittelemme katkon aiheuttamaa haittaa.

Klo 15.38 sähköt puuttuvat alueelta

Autiontienhaara – Nytkyme – Luomakulma.

Sähkövikaa rajataan ja tarkkaa vikapaikkaa etsitään.

Klo 15.29 alkoi sähkovika alueilla

Hallinmäki – Autiontienhaara – Nytkyme – Luomakulma ja

Autiontienhaara – Palsina – Mustalahti – Jämsänjärvi.

Raivaustiedote elokuu 2023

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja loppukesän ja syksyn kuluessa sekä talvella 2023-2024.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

RAIVATTAVIA ALUEITA:

syksyn 2023 kuluessa pohjien raivausta alueilla

– Markkulanmäki – Hallinmäki & Komuri – Aution th – Luomakulma

– Halli – Paro – Huikurinkylä – Vessarinkulma – Kaltilan seutu

– Kuusjärvi – Ylä-Partala – Heinäkulma

arviolta tammikuusta 2024 alkaen sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme.

Sähkön arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti

Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin.
Arvonlisäverokannan alentaminen koskee ainoastaan sähkön myyntiä, ei esimerkiksi sähkön siirtoa.
Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022 – 30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Verottajan uutinen aiheesta:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2022/sahkon-arvonlisaveroa-alennetaan-valiaikaisesti/

Lisätietoja talven 2022-2023 tukimuodoista sähkölaskuihin:

Tukea suuriin sähkölaskuihin

Sähkövika 29.10.2022 – vika korjattu

Klo 20.04 sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Vian aiheutti tuulen kaatama kuusi. Pahoittelemme katkoksen aiheuttamaa haittaa.

 

Klo 19.11 sähkövika jatkuu alueilla

Paro-Huikurinkylä

Sähkövikaa rajataan ja tarkkaa vikapaikkaa etsitään.

 

Klo 18.21 alkoi sähkovika alueilla

Paro-Huikurinkylä-Kavala
Paro-Pihlaisto-Syväjärvi sekä
Kavala-Vessarinkulma-Kaltila-Riihosperä.

Sähkövikaa rajataan ja tarkkaa vikapaikkaa etsitään.

Raivaustiedote elokuu 2022

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja loppukesän ja syksyn kuluessa sekä talvella 2022-2023.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

RAIVATTAVIA ALUEITA:

syksyn 2022 kuluessa pohjien raivausta alueilla

– Markkulanmäki – Hallinmäki & Komuri – Aution th – Nytkyme & Nytkymenjärvi – Luomakulma

– 110 kV voimajohtoa Toivila – Halli

arviolta tammikuusta 2023 alkaen sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme.