Sähköenergian hintoihin alennus

Sähköenergian hintoihin alennus

Kuoreveden Sähkö Oy laskee sähköenergian hintaa 1.3.2023 alkaen. Alennus koskee kaikkia toistaiseksi voimassa
olevia tuotteita lukuun ottamatta pörssisähkö- eli ns. markkinasähkötuotetta. Muutoksen  suuruus on

  • yleistariffissa -12,47 c/kWh (-41 %)
  • yötariffissa yöaikana -2,76 c/kWh (-17 %) ja päiväaikana -14,71 c/kWh (-43 %).

Hintojen alentaminen on mahdollista sähkön pörssihintojen alentumisen seurauksena.
Sähköenergian hintaa pyritään alentamaan kevään tai alkukesän kuluessa lisää, mikäli sähkön markkinahintakehitys
mahdollistaa sen. Tätä edesauttaa se, että kaikki asiakkaamme ohjaavat edelleen sähköenergian kulutusta päiväajalta
yöajalle mahdollisimman paljon.

Arvonlisäverotuksessa on sähköenergialle annettu väliaikainen alennus 1.12.2022-30.4.2023 väliseksi ajaksi, jolloin
sähköenergian verokanta on 10 %. Kuoreveden Sähkö Oy on siirtänyt tämän alennuksen hintoihin täysimääräisenä.
Vastaavasti 1.5.2023 alkaen arvonlisävero palautetaan ilman eri ilmoitusta 24 % verokannan mukaiseksi.

Tukea suuriin sähkölaskuihin

  • Verohallinnosta voi hakea sähkövähennystä, jos sähköenergian kulut ovat tammi–huhtikuun 2023 aikana
    yhteensä yli 2 000 euroa. Vähennyksessä huomioidaan sähkön arvonlisäverollinen hinta ja sähkön
    perusmaksu, ei sähkönsiirron perusmaksua tai muita kuluja.
  • Jos tulosi eivät riitä sähkövähennykseen, niin Kelalta voi hakea vastaavaa sähkötukea.
  • Lainsäädäntövalmistelussa on myös sähköhyvitys, minkä lopullisesta sisällöstä ei ole vielä tietoa.

Esimerkkejä hinnanmuutoksen keskimääräisistä vaikutuksista kuukausitasolla
Rivi- tai kerrostalohuoneisto, yleistariffi, vuosikulutus 2 000 kWh – 20,79 €/kk
Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, yleistariffi, vuosikulutus 5 000 kWh – 51,97 €/kk
Sähkölämmitteinen omakotitalo, yötariffi, vuosikulutus 18 000 kWh – 101,13 €/kk

SÄHKÖENERGIAHINNASTO 1.3.2023 alkaen

Sähkön arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti

Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin.
Arvonlisäverokannan alentaminen koskee ainoastaan sähkön myyntiä, ei esimerkiksi sähkön siirtoa.
Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022 – 30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Verottajan uutinen aiheesta:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2022/sahkon-arvonlisaveroa-alennetaan-valiaikaisesti/

Lisätietoja talven 2022-2023 tukimuodoista sähkölaskuihin:

Tukea suuriin sähkölaskuihin

Sähkövika 29.10.2022 – vika korjattu

Klo 20.04 sähkövika on korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Vian aiheutti tuulen kaatama kuusi. Pahoittelemme katkoksen aiheuttamaa haittaa.

 

Klo 19.11 sähkövika jatkuu alueilla

Paro-Huikurinkylä

Sähkövikaa rajataan ja tarkkaa vikapaikkaa etsitään.

 

Klo 18.21 alkoi sähkovika alueilla

Paro-Huikurinkylä-Kavala
Paro-Pihlaisto-Syväjärvi sekä
Kavala-Vessarinkulma-Kaltila-Riihosperä.

Sähkövikaa rajataan ja tarkkaa vikapaikkaa etsitään.

Raivaustiedote elokuu 2022

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja loppukesän ja syksyn kuluessa sekä talvella 2022-2023.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

RAIVATTAVIA ALUEITA:

syksyn 2022 kuluessa pohjien raivausta alueilla

– Markkulanmäki – Hallinmäki & Komuri – Aution th – Nytkyme & Nytkymenjärvi – Luomakulma

– 110 kV voimajohtoa Toivila – Halli

arviolta tammikuusta 2023 alkaen sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme.

Sähkövika 2.2.2022 – vika korjattu

Verkossamme oli koko jakelualueella vaikuttanut sähkökatko keskiviikkoiltana klo 19:46 alkaen.

Vikaa saatiin rajattua ja sähköt palautettua useimmille asikkaille noin vartin kuluessa. Kaikille asiakkaille sähköt saatiin palautettua rengasyhteyksien avulla klo 20:25.

Sähkökatkon aiheutti sähköaseman katkaisijan rikkoutuminen. Vikatapauksena katkaisijan rikkoutuminen on laadultaan varsin harvinainen.

Pahoittelemme sähkövian aiheuttamaa haittaa.

Sähkövika 8.1.2022 – vika korjattu

Klo 12.51
Sähkövika on nyt korjattu ja sähköt on palautettu kaikille asiakkaillemme. Sähkövian aiheutti rikkoutunut maakaapelin pääte. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutunutta haittaa.

Klo 11.30
Sähkövika on maakaapeliverkossa. Sähköt puuttuvat vielä Myllytaipaleen ja Talaslahden kohdalla olevista muuntajista.

Klo 11.05
Sähkövika jatkuu alueella Haukilahti – Kalkku – Talaslahti.

Tarkempaa vikapaikkaa selvitetään.

Klo 10.23
Alkoi sähkövika alueilla:

Selänsyrjä – Kalkku – Eväjärvi eteläosa – Ouninpohja sekä Valkeajärvi

Rakennettu uutta maakaapeliverkkoa Kavalasta Tervalahteen

Kuoreveden Sähkö on maakaapeloinut sähköverkkoa Kavalasta Mänttä-Orivesi tien suuntaan Tervalahteen saakka, missä uusi maakaapeli yhdistetään jo aiemmin kaapeloituun verkkoon. Alueelle on rakennettu tämän vuoden kuluessa yli viisi kilometriä 20 kV maakaapelia, neljä uutta koppimuuntamoa sekä lisäksi muutama kilometri 0,4 kV maakaapeleita.

Uutta verkkoa otetaan käyttöön pala kerrallaan syksyn aikana ja tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta ensi talvena.