Sähköverkon kehittämissuunnitelma

Kuoreveden Sähkö on päivittänyt sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmaamme. Päivitys tässä muodossaan on tehty Energiaviraston kaikille sähköverkonhaltijoille tekemän määräyksen vuoksi. Kehittämissuunnitelman liitteet ovat suoraan Energiaviraston määräyksen mukaisia.
Kuoreveden Sähkön näkemyksen mukaan maakaapeliverkko on edullisin tapa uusia ikääntyvää sähköverkkoa, kun kustannuksia vertailtaessa otetaan huomioon investointikustannukset, kaikki operointikustannukset sekä sähkövioista aiheutuvat kustannukset koko elinkaaren aikana.

Kehittämissuunnitelma on julkisesti kuultavana ja siitä voi antaa lausuntoja. Lausunnon voi antaa Kuoreveden Sähkö Oy:lle kirjallisena osoitteeseen

asiakaspalvelu@kuorevedensahko.fi tai postitse osoitteeseen
Korpitie 5, 35600 Halli.

Vaihtoehtoisesti suunnitelmasta voi antaa lyhyen lausunnon myös suullisesti asiakaspalveluumme p. 03 5320 121.

Lausunnoista laaditaan yhteenveto kehittämissuunnitelmaan, mutta yksittäisen lausunnonantajan tietoja ei julkisteta.

Kehittämissuunnitelma 2024

Asetettu julkisesti kuultavaksi 1.5.2024 – 31.5.2024.