Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Kuoreveden Sähkö Oy on päivittänyt rekisteriselosteen sekä tarkistanut tietoturvan, tietojen käsittelyn sekä toimintatapojen ajantasaisuuden. Täältä löydät myös muut ehdot ja hinnastot.

25.5.2018 alkaen sovellettavaksi tuleva tietosuoja-asetus sääntelee henkilötietojen käsittelyä kaikissa EU-maissa.
Uuden lainsäädännön tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa. Ihmiset voivat entistä paremmin hallita omien henkilötietojensa käsittelyä, ja samat tietosuojaoikeudet kuuluvat kaikille EU:n asukkaille.  Jos tietosuojaoikeuksia loukataan, tietosuojavaltuutetulle voi tehdä pyynnön oikeuksia koskevan määräyksen antamiseksi. Pyynnön voi tehdä, vaikka loukkaus olisi tapahtunut toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Lisätietoja https://tietosuoja.fi/