Raivaustiedote kesäkuu 2018

Kuoreveden Sähkö Oy raivaa sähköjohtoja loppuvuoden kuluessa sekä talvella 2018-2019.

Raivaus perustuu Sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Raivausrajoituskohteista pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä puh. 03 5320 121.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa.

RAIVATTAVIA ALUEITA:

elokuusta 2018 alkaen
Pohjien raivausta alueilla

Ylä-Partala – Heinäkulma – Valkeajärvi

Hallin taajama-alue

Paro – Huikuri – Kavala – Vessari – Kaltila – Riihosperä

arviolta tammikuusta 2019 alkaen
Sähkönjakelun kannalta haitallisia reunapuita kaadetaan koko jakelualueellamme.