Jälleen investointeja maakaapeliverkkoon

Kuoreveden Sähkön tavoitteena on rakentaa 2019 kesän ja syksyn kuluessa Kuokkalan (Joensuu) – Kertteen ja Maunuskorven välisellä alueella maakaapeloitua sähköverkkoa.

Vanha 20 kV avoilmajohto on suunniteltu korvattavan maakaapeleilla ja samalla rakennetaan 0,4 kV maakaapeleita. Alueelle rakennetaan noin kuusi kilometriä uutta 20 kV maakaapelia, viisi uutta puistomuuntamoa sekä useampi kilometri 0,4 kV maakaapelia.

Tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta seuraavana talvena.
Maakaapelit ovat suojassa myrskyiltä, joten sähkön toimitusvarmuus paranee rakennustöiden valmistumisen jälkeen.