8.6.2019 sähkövika Kirkonkylän puolella Kuoreveden järveä – vika korjattu

Klo 17.27 alkoi sähkövika alueilla Parolta Kavalan ja Kaltilan kautta Riihossaloon ja Parolta Pihlaiston kautta Kavalaan.

Tilanne klo 17.40

Sähköt puuttuvat Jokisalon, Vessarinkulman, Kaltilan ja Riihossalon alueilta. Arvioimme sähkövian korjausajaksi korkeintaan kolme tuntia.

Tilanne klo 18.10

Sähköt puuttuvat enää Pikkujärventieltä ja siltä haarautuvilta teiltä

Tilanne klo 20.50

Sähkövian on aiheuttanut trombi, joka kaatoi puita sähkölinjan päälle katkaisten johtimia useammalta pylväsväliltä sekä rikkoen pylvään orren. Tuhoja korjataan. Tämän hetkisen arvion mukaan työt saadaan valmiiksi klo 23 mennessä.

Sähkövika korjattu klo 22.30

Sähkövika saatiin korjatuksi klo 22.30 ja kaikille asiakkaillemme on nyt palautettu sähköt. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutunutta haittaa sekä alunperin liian optimistista korjausaika-arviotamme.