Syksyllä rakennetaan maakaapelia kotiseutumuseolta Kertteelle

Joensuun kylän Kuokkalasta, tuttavallisemmin kotiseutumuseolta, rakennetaan maakaapeloitua sähköverkkoa Kertteen kautta Maunuskorpeen. Kaikki alueen maanomistajat ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa, joten työt on tarkoitus aloittaa elokuun lopulla – syyskuun alussa. Maanomistajia tullaan vielä erikseen informoimaan asiasta ennen töiden aloittamista.

Vanha 20 kV avoilmajohto korvataan maakaapeleilla ja samalla valtaosa 0,4 kV ilmajohdoista maakaapeloidaan. Alueelle rakennetaan noin kuusi kilometriä uutta 20 kV maakaapelia, viisi uutta puistomuuntamoa sekä useampi kilometri 0,4 kV maakaapelia.

Tarpeettomaksi käyvät ilmajohdot puretaan Kuoreveden Sähkön toimesta seuraavana talvena.