Sähköenergian hintoihin alennus

Sähköenergian hintoihin alennus

Kuoreveden Sähkö Oy laskee sähköenergian hintaa 1.3.2023 alkaen. Alennus koskee kaikkia toistaiseksi voimassa
olevia tuotteita lukuun ottamatta pörssisähkö- eli ns. markkinasähkötuotetta. Muutoksen  suuruus on

  • yleistariffissa -12,47 c/kWh (-41 %)
  • yötariffissa yöaikana -2,76 c/kWh (-17 %) ja päiväaikana -14,71 c/kWh (-43 %).

Hintojen alentaminen on mahdollista sähkön pörssihintojen alentumisen seurauksena.
Sähköenergian hintaa pyritään alentamaan kevään tai alkukesän kuluessa lisää, mikäli sähkön markkinahintakehitys
mahdollistaa sen. Tätä edesauttaa se, että kaikki asiakkaamme ohjaavat edelleen sähköenergian kulutusta päiväajalta
yöajalle mahdollisimman paljon.

Arvonlisäverotuksessa on sähköenergialle annettu väliaikainen alennus 1.12.2022-30.4.2023 väliseksi ajaksi, jolloin
sähköenergian verokanta on 10 %. Kuoreveden Sähkö Oy on siirtänyt tämän alennuksen hintoihin täysimääräisenä.
Vastaavasti 1.5.2023 alkaen arvonlisävero palautetaan ilman eri ilmoitusta 24 % verokannan mukaiseksi.

Tukea suuriin sähkölaskuihin

  • Verohallinnosta voi hakea sähkövähennystä, jos sähköenergian kulut ovat tammi–huhtikuun 2023 aikana
    yhteensä yli 2 000 euroa. Vähennyksessä huomioidaan sähkön arvonlisäverollinen hinta ja sähkön
    perusmaksu, ei sähkönsiirron perusmaksua tai muita kuluja.
  • Jos tulosi eivät riitä sähkövähennykseen, niin Kelalta voi hakea vastaavaa sähkötukea.
  • Lainsäädäntövalmistelussa on myös sähköhyvitys, minkä lopullisesta sisällöstä ei ole vielä tietoa.

Esimerkkejä hinnanmuutoksen keskimääräisistä vaikutuksista kuukausitasolla
Rivi- tai kerrostalohuoneisto, yleistariffi, vuosikulutus 2 000 kWh – 20,79 €/kk
Omakotitalo, ei sähkölämmitystä, yleistariffi, vuosikulutus 5 000 kWh – 51,97 €/kk
Sähkölämmitteinen omakotitalo, yötariffi, vuosikulutus 18 000 kWh – 101,13 €/kk

SÄHKÖENERGIAHINNASTO 1.3.2023 alkaen