Alennettu arvonlisävero ja sähkötuet

1. Arvonlisävero

Sähkön arvonlisävero on laskettu 24 prosentista 10 prosenttiin. Alennus koskee aikavälillä 1.12.2022 – 30.4.2023 kulutettua sähköä. Alennettu arvonlisävero koskee energiamaksua ja energian perusmaksua, ei siirtomaksua, siirron perusmaksua tai sähköveroa. Kuoreveden Sähkö Oy huomioi alennetun arvonlisäveroprosentin automaattisesti laskulla.

2. Sähkövähennys

Sähkövähennystä voi hakea (Verohallinnosta), jos sähköenergian kulut ovat tammi–huhtikuun 2023 aikana yhteensä yli 2 000 euroa. Vähennyksessä huomioidaan sähkön arvonlisäverollinen hinta ja sähkön perusmaksu, ei sähkönsiirron perusmaksua tai muita kuluja.

Lue lisää ja hae sähkövähennystä Verohallinnon verkkosivuilta.

3. Väliaikainen sähkötuki Kelasta

Sähkötukeen on oikeus kotitalouksilla, jotka eivät tulojen alhaisuudesta johtuen pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä verotuksessa.
Väliaikaista sähkötukea haetaan Kelasta.
Väliaikainen sähkötuki | Kela 

4. Sähköhyvitys

Sähköhyvitystä ei tarvitse erikseen hakea, vaan Kuoreveden Sähkö hyvittää sen sähkölaskussa. Sähköhyvitystä ei makseta sähkönsiirtolaskun osalta. Kertakorvaus ei vaikuta muihin sähkötukiin.

Sähköhyvitystä maksetaan niille loppukäyttäjille, joiden sähkönmyyntisopimuksen mukainen sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta, ja niille, joilla on pörssihintaan perustuva sähkönmyyntisopimus.

Sähköhyvitystä maksetaan laskennallisesti neljän kuukauden ajalta siten, että se olisi kuukausittain 50 prosenttia sähköenergialaskusta 90 euron omavastuun ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa.

Sähköhyvityksen ensimmäinen erä maksetaan vuoden 2022 marras-joulukuun sähköenergian kulutuksen perusteella. Toinen erä maksetaan tammikuun 2023 kulutuksen perusteella. Toisessa erässä tammikuun kulutus maksetaan kaksinkertaisena. Näin sähköhyvitys maksetaan laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta.

Sähköhyvitys vaatii järjestelmätoimittajalta muutoksia. Hyvitys näkyy laskulla kun toimittaja on saanut muutokset toteutettua.

4. Muut sähkötuet

Lisää tietoa Valtioneuvoston sivuilta:
https://valtioneuvosto.fi/sahkotuet