Sähköverkkoa saneerattiin Hallissa

Kuoreveden Sähkö on kaapeloinut 20 kV sähköverkkoa Hallissa Keskustiellä, Harjutiellä ja Jannentiellä viime kesän ja syksyn aikana. Kaapeloinnin yhteydessä korvattiin kaksi pylväsmuuntamoa koppimuuntamoilla. Lisäksi taajama-alueella ja osin myös sen ulkopuolella kaapeloitiin 0,4 kV johtoja Niilontiellä, Vainiontiellä ja Jokitiellä sekä muutamia pylväsvälejä soveltuvissa paikoissa muuallakin. Joissain paikoin olemassa ollut sähköverkko oli vielä sen verran hyväkuntoista, että niitä jätettin vielä odottamaan kaapelointia myöhempinä vuosina. Suurelta osin nämä nyt tehdyt työt suoritettiin samalla kertaa Elmonetin kuitu-urakan kanssa. Töiden ansiosta sähkön toimitusvarmuus voidaan turvata entistä paremmin ja kaapeloitu verkko vastaa hyvin sähkömarkkinalain asettamiin vaateisiin.

Kavalan alueella aiemmin tehtyjen sähköverkon saneerausten ansiosta kuluneen talven aikana on päästy purkamaan pois vanha 20 kV ilmajohto Kuoreveden kirkon alueella sekä Kuoreveden (järven) ylittänyt ilmajohto.